20/07/2020

Raport_glosowania_20200720.pdf Raport z głosowania uchwał na XXXVII sesji z 2020-07-20 (Raport_glosowania_20200720.pdf - 54.845 KB)

30/06/2020

Raport_glosowania_20200630.pdf Raport z głosowania uchwał na XXXVI sesji z 2020-06-30 (Raport_glosowania_20200630.pdf - 49.007 KB)
  Data publikacji: 2020-07-02 09:25:50 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVI-141-2020.pdf w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Iwaniska wotum zaufania . (XXXVI-141-2020.pdf - 42.373 KB)
  Data publikacji: 2020-07-02 14:08:51 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVI-142-2020.pdf w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Iwaniska za 2019 r. (XXXVI-142-2020.pdf - 43.118 KB)
  Data publikacji: 2020-07-02 14:09:18 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVI-143-2020.pdf w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z tytułu wykonania budżetu za 2019 r (XXXVI-143-2020.pdf - 45.856 KB)
  Data publikacji: 2020-07-02 14:09:43 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVI-144-2020-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (XXXVI-144-2020-scalony.pdf - 206.614 KB)
  Data publikacji: 2020-07-02 14:10:09 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVI-145-2020-scalony.pdf w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033 (XXXVI-145-2020-scalony.pdf - 206.446 KB)
  Data publikacji: 2020-07-02 14:10:38 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVI-146-2020.pdf W sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/135/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 maja 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich ,zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych ,zasad promocji obywatelskich inicjatyw (XXXVI-146-2020.pdf - 70.062 KB)


12 czerwca 2020

Raport_glosowania_20200612.pdf Raport z głosowania uchwał na XXXV sesji z 2020-06-12 (Raport_glosowania_20200612.pdf - 255.814 KB)
  Data publikacji: 2020-06-15 18:42:12 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXV-136-2020.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Zakup ambulansu sanitarnego typu A na potrzeby podmiotu leczniczego tj. Szpitala Świętego Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie " (XXXV-136-2020.pdf - 99.2 KB)
  Data publikacji: 2020-06-15 18:42:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXV-137-2020-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (XXXV-137-2020-scalony.pdf - 150.116 KB)
  Data publikacji: 2020-06-15 18:43:38 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXV-138-2020-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (XXXV-138-2020-scalony.pdf - 299.371 KB)
  Data publikacji: 2020-06-15 18:44:09 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXV-139-2020-scalony.pdf w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033 (XXXV-139-2020-scalony.pdf - 299.766 KB)
  Data publikacji: 2020-06-15 18:44:52 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXV-140-2020.pdf w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska (XXXV-140-2020.pdf - 381.041 KB)27 maja 2020

Raport z głosowania uchwał na XXXIV sesji z 2020-05-27 (Raport_glosowania_20200527.pdf - 43.12 KB)29/04/2020

Raport_glosowania_20200429.pdf Raport z głosowania uchwał na XXXIII sesji z 2020-04-29 (Raport_glosowania_20200429.pdf - 34.465 KB)
  Data publikacji: 2020-05-07 07:56:55 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXIII-128-2020-scalony.pdf w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2019 r. (XXXIII-128-2020-scalony.pdf - 559.114 KB)
  Data publikacji: 2020-05-07 07:50:15 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXIII-129-2020-scalony.pdf W sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Iwaniska. (XXXIII-129-2020-scalony.pdf - 3175.505 KB)
  Data publikacji: 2020-05-07 07:51:29 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXIII-130-2020.pdf w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/214/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska (XXXIII-130-2020.pdf - 86.465 KB)
  Data publikacji: 2020-05-07 07:52:50 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXIII-131-2020-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (XXXIII-131-2020-scalony.pdf - 271.496 KB)16/03/2020


Raport z głosowania uchwał na XXXII sesji z 2020-03-16 (Raport_glosowania_20200316.pdf - 49.51 KB)


25 lutego 2020

Raport_glosowania_20200225.pdf Raport z głosowania uchwał na XXXI sesji z 2020-02-25 (Raport_glosowania_20200225.pdf - 42.797 KB)
  Data publikacji: 2020-02-27 14:35:41 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXI-115-2020.pdf w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska. (XXXI-115-2020.pdf - 209.711 KB)
  Data publikacji: 2020-02-27 14:36:04 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXI-116-2020.pdf w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Iwaniska na 2020r. (XXXI-116-2020.pdf - 209.988 KB)
  Data publikacji: 2020-02-27 14:36:24 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXI-117-2020.pdf w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020r. (XXXI-117-2020.pdf - 199.94 KB)
  Data publikacji: 2020-02-27 14:36:41 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXI-118-2020.pdf w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska na 2020r. (XXXI-118-2020.pdf - 357.204 KB)
  Data publikacji: 2020-02-27 14:36:58 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXI-119-2020.pdf w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska (XXXI-119-2020.pdf - 178.11 KB)
  Data publikacji: 2020-02-27 14:37:14 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXI-120-2020.pdf w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejsowego. (XXXI-120-2020.pdf - 196.968 KB)

data sesji: 11 lutego 2020

Załączone pliki
Raport_glosowania_20200211.pdf Raport z głosowania uchwał na XXX sesji z 2020-02-11 (Raport_glosowania_20200211.pdf - 27.849 KB)
  Data publikacji: 2020-02-17 13:36:15 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXX-114-2020-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (XXX-114-2020-scalony.pdf - 158.227 KB)
  Data publikacji: 2020-02-17 13:38:3030 grudnia 2019

Raport_glosowania_20191230.pdf Raport z głosowania uchwał na XXIX sesji z 2019-12-30 (Raport_glosowania_20191230.pdf - 47.217 KB)
  Data publikacji: 2019-12-31 11:31:29 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-107-2019.pdf w sprawie przyjęcia : "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akloholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii" w Gminie Iwaniska na rok 2020. (XXIX-107-2019.pdf - 98.811 KB)
  Data publikacji: 2020-01-09 14:59:51 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-108-2019.pdf W sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie w Szkołę Filialną (XXIX-108-2019.pdf - 716.496 KB)
  Data publikacji: 2020-01-16 12:31:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-109-2019.pdf w sprawie : odmowy wyrażenia zgody na odwołanie Pana Sylwestra Charymskiego ze stanowiska Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym. (XXIX-109-2019.pdf - 231.638 KB)
  Data publikacji: 2020-01-16 12:31:28 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-110-2019-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. (XXIX-110-2019-scalony.pdf - 171.233 KB)
  Data publikacji: 2020-01-16 12:31:50 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-111-2019-scalony.pdf w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033 (XXIX-111-2019-scalony.pdf - 324.5 KB)
  Data publikacji: 2020-01-16 12:32:24 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-112-2019-scalony.pdf w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033 (XXIX-112-2019-scalony.pdf - 315.566 KB)
  Data publikacji: 2020-01-16 12:32:47 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-113-2019-scalony.pdf w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2020 rok (XXIX-113-2019-scalony.pdf - 998.695 KB)