18 marca 2024

Załączone pliki:

Raport z głosowania uchwał na XCVII sesji z 2024-03-18
(Raport_glosowania_20240318.pdf - 706.233 KB) Data publikacji: 2024-03-18 13:14:24 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA Nr . XCVII/476/2024 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 18 marca 2024 r w sprawie uznania skargi za bezzasadną.
(XCVII-476-2024.pdf - 442.225 KB) Data publikacji: 2024-03-18 13:16:21 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR XCVII/478/2024 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
(XCVII-478-2024-scalony.pdf - 1043.834 KB) Data publikacji: 2024-03-18 13:18:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR XCVII/479/2024 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2024-2035.
(XCVII-479-2024-scalony.pdf - 491.444 KB) Data publikacji: 2024-03-18 13:18:44 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny