17 lutego 2023

Załączone pliki:

UCHWAŁA NR LXXVI/370/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
(LXXVI-370-2023-scalony.pdf - 1258.726 KB) Data publikacji: 2023-02-23 14:30:22 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXVI/371/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2023-2033.
(LXXVI-371-2023-scalony.pdf - 490.963 KB) Data publikacji: 2023-02-23 14:31:28 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
U C H W A Ł A Nr LXXVI/372/2023 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 17 lutego 2023r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Iwaniska.
(LXXVI-372-2023.pdf - 435.981 KB) Data publikacji: 2023-02-23 14:32:16 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Raport z głosowania uchwał na LXXVI sesji z 2023-02-17
(Raport_glosowania_20230217.pdf - 635.663 KB) Data publikacji: 2023-02-23 14:41:38 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny