6 lipca 2023

Załączone pliki:

Raport z głosowania uchwał na LXXXIV sesji z 2023-07-06
(Raport_glosowania_20230706.pdf - 250.85 KB) Data publikacji: 2023-07-10 13:20:09 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXXIV/409/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 06 lipca 2023 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska.
(LXXXIV-409-2023.pdf - 214.155 KB) Data publikacji: 2023-07-10 13:20:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXXIV/410/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
(LXXXIV-410-2023-scalony.pdf - 1006.727 KB) Data publikacji: 2023-07-10 13:21:46 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXXIV/411/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2023-2033.
(LXXXIV-411-2023-scalony.pdf - 504.857 KB) Data publikacji: 2023-07-10 13:22:43 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny