13 kwietnia 2023

Załączone pliki:

aport z głosowania uchwał na LXXX sesji z 2023-04-13
(Raport_glosowania_20230413.pdf - 631.508 KB) Data publikacji: 2023-04-17 08:14:47 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA Nr LXXX/392/2023 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 13 kwietnia 2023 r w sprawie: nadania sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe.
(LXXX-392-2023-scalony.pdf - 857.067 KB) Data publikacji: 2023-04-17 08:19:35 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXX/394/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
(LXXX-394-2023.scalony.pdf - 1860.506 KB) Data publikacji: 2023-04-17 08:20:53 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny