niedziela, 16 grudzień 2018
 
 
Życzenia na Boże Narodzenie
 
ORĘDZIE MIŁOŚCI Z GROTY BETLEJEMSKIEJ - JASEŁKA RELIGIJNO  PATRIOTYCZNE W SZKOLE W UJEŹDZIE


13 grudnia 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe odbyły się jasełka bożonarodzeniowe o charakterze patriotycznym pod hasłem: „Przesłanie Miłości”.

W uroczystości udział wzięli: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, radny Rady Powiatu Opatowskiego– Zbigniew Wołcerz, dyrektor Banku Spółdzielczego w Staszowie/Oddział Iwaniska – Edmund Szymański, radny Rady Gminy Iwaniska – Władysław Orkisz, przewodnicząca Rady Rodziców – Elżbieta Woźniak, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe – Marcin Urbański, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, a także licznie zgromadzeni rodzice, dziadkowie oraz mieszkańcy społeczności lokalnej.


Czytaj całość...
 
DZIELNICOWY O PRAWACH DZIECKA  WARSZTATY W SZKOLE W UJEŹDZIE
W piątek, 7 grudnia 2018 roku przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Opatowie – dzielnicowy Gminy Iwaniska starszy aspirant Radosław Krakowiak rozmawiał z uczniami z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe o prawach dziecka.

Podczas spotkania funkcjonariusz omówił prawa dziecka, zwracając uwagę na to, że powinny być one przestrzegane i respektowane przez wszystkie osoby dorosłe. Przypomniał w jakich sprawach i pod jaki numer telefonu można zadzwonić do Rzecznika Praw Dziecka lub zgłosić problem dzwoniąc pod numer telefonu zaufania. Odniósł się również do aktów prawnych gwarantujących prawa dzieci w Polsce,  a mianowicie do KONSTYTUCJI RP, KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA oraz USTAWY O RZECZNIKU PRAW DZIECKA.