wtorek, 24 styczeń 2017
 
 
Ogłoszenie

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w związku z planowanym naborem wniosków na granty serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe na szkolenia dla beneficjentów w ramach przedsięwzięć przewidujących następujące obszary wsparcia:

 

Przedsięwzięcie 1.1.2 Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorstw:

wsparcie inicjatyw służących kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych,

wsparcie inicjatyw służących rozwojowi rynków zbytu produktów lub usług lokalnych,

wsparcie promocji gospodarczej regionu.

Przedsięwzięcie 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecznych:

wsparcie prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych, służących wzmocnieniu więzi społecznych mieszkańców obszaru lgd przez kultywowanie lokalnych zwyczajów, tradycji,

wsparcie organizacji wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych promujących obszar objęty LSR,

wsparcie organizacji wydarzeń podnoszących wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

 

Spotkania odbędą się w dniach:

11 stycznia 2017 r. godz. 9:00 Baćkowice - świetlica obok Urzędu Gminy,

12 stycznia 2017 r. godz. 9:00 Łagów - sala konferencyjna w Urzędzie Gminy,

13 stycznia 2017 r. godz. 9:00 Iwaniska - sala na I piętrze Biblioteki obok Urzędu Gminy,

16 stycznia 2017 r. godz. 9:00 Nowa Słupia - sala konferencyjna w Urzędzie Gminy,

17 stycznia 2017 r. godz. 9:00 Brody - sala konferencyjna Urzędu Gminy,

18 stycznia 2017 r. godz. 9:00 Pawłów - sala w Gminnym Ośrodku Kultury,

19 stycznia 2017 r. godz. 9:00 Waśniów - sala konferencyjna w Urzędzie Gminy.

 

Termin naboru, wzory formularzy oraz ogłoszenie o grantach na stronie www.lgd-srws.pl w zakładce Nabory

Więcej informacji o spotkaniach i naborze pod nr tel. 41 30 74 938

 
Informacja

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w związku z planowanym naborem wniosków na granty serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe na szkolenia dla beneficjentów w ramach przedsięwzięć przewidujących następujące obszary wsparcia:

 Przedsięwzięcie 1.1.2 Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorstw:

wsparcie inicjatyw służących kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych,

wsparcie inicjatyw służących rozwojowi rynków zbytu produktów lub usług lokalnych,

wsparcie promocji gospodarczej regionu.

Przedsięwzięcie 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecznych:

wsparcie prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych, służących wzmocnieniu więzi społecznych mieszkańców obszaru lgd przez kultywowanie lokalnych zwyczajów, tradycji,

wsparcie organizacji wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych promujących obszar objęty LSR,

wsparcie organizacji wydarzeń podnoszących wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

 Spotkania odbędą się w dniach:

11 stycznia 2017 r. godz. 9:00 Baćkowice - świetlica obok Urzędu Gminy,

12 stycznia 2017 r. godz. 9:00 Łagów - sala konferencyjna w Urzędzie Gminy,

13 stycznia 2017 r. godz. 9:00 Iwaniska - sala na I piętrze Biblioteki obok Urzędu Gminy,

16 stycznia 2017 r. godz. 9:00 Nowa Słupia - sala konferencyjna w Urzędzie Gminy,

17 stycznia 2017 r. godz. 9:00 Brody - sala konferencyjna Urzędu Gminy,

18 stycznia 2017 r. godz. 9:00 Pawłów - sala w Gminnym Ośrodku Kultury,

19 stycznia 2017 r. godz. 9:00 Waśniów - sala konferencyjna w Urzędzie Gminy.

 

Termin naboru, wzory formularzy oraz ogłoszenie o grantach na stronie www.lgd-srws.pl w zakładce Nabory

Więcej informacji o spotkaniach i naborze pod nr tel. 41 30 74 938

 
Komunikat
 
Marek Staniek Samorządowcem Roku 2016 powiatu opatowskiego

W ramach akcji „Mała Ojczyzna- duża sprawa” Marek Staniek, wójt gminy Iwaniska, według czytelników „Echo dnia” i mieszkańców powiatu został Samorządowcem Roku 2016 powiatu opatowskiego. - To dla mnie ogromne wyróżnienie- powiedział wójt Marek Staniek- Tytuł ten to nagroda również dla tych, którzy ze mną współpracują, radnych oraz pracowników urzędu. To dzięki wspólnej pracy możliwy jest rozwój gminy. Poniżej prezentujemy inwestycje, realizowane w gminie Iwaniska dzięki dobremu gospodarowaniu Wójta Gminy Iwaniska Marka Stańka wraz z Radą Gminy Iwaniska

Czytaj całość...