wtorek, 06 grudzień 2016
 
 
Pieniądze dla firm

Lokalna grupa działania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w budżecie lokalnej strategii rozwoju przewidziała 3,3 mln. zł na dotacje na rozwój istniejących przedsiębiorstw. O wsparcie w wysokości do 300 tys. zł będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy z gmin Baćkowice, Brody, Iwaniska, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów, Waśniów. Dofinansowanie może zostać przeznaczone m.in. na zakup nowych maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania, które niezbędne są do prowadzonej działalności gospodarczej. Możliwy również będzie remont, modernizacja lub budową pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Przedsiębiorca, który otrzyma co najmniej 25 tys. zł dofinansowania zobowiązany będzie do utworzenia i utrzymania przez 3 lata jednego miejsca pracy. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 1 do 30 grudnia br w siedzibie Stowarzyszenia w Łagowie przy ul. Rynek 26. Ogłoszenie o naborze dostępne jest na naszej stronie www.lgd-srws.pl w zakładce Nabory.

 
Pierwszaki ślubowały

10 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach Filii im.Bp.Jana Chrapka w Jastrzębskiej Woli odbyło się uroczyste ślubowanie klasy I oraz pasowanie przedszkolaków. Dzieci zaprezentowały program artystyczny w obecności zaproszonych gości Wójta Gminy Iwaniska pana Marka Stańka, Dyrektora ZPS w Iwaniskach pana Wacława Słowika, przewodniczącej Rady Rodziców pani Renaty Pruś . Dyrektor dokonał uroczystego pasowania uczniów i przedszkolaków, dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, złożyły odcisk palca w kronice. Rodzice wręczyli swoim pociechom  upominki. Dyrektor Wacław Słowik przekazał zabawki, zaś pan Wójt Marek Staniek przekazał laptopy dla szkoły na ręce pani kierownik Teresy Paluch. Po uroczystej akademii odbył się wspólny poczęstunek zaproszonych gości, rodziców oraz dzieci.

 
Uczyli się jak ratować życie

 


9 listopada 2016 r. w Zespole Publicznych Szkół w Iwaniskach Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach Filii w Ujeździe odbyły się warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez wyspecjalizowanego ratownika medycznego pana Daniela Kijankę.
Czytaj całość...
 
Ostrzeżenie
OSTRZEŻENIE  Nr 66                   

Zjawisko: Silny wiatr                   
Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych

Obszar: województwo świętokrzyskie

Ważność: od 2016-06-01, godz.20:00:00 do 2016-06-02,
                  godz. 11:00:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej
                 prędkości od 40 km/h, z porywami do 90 km/h,
                 zachodu i północnego zachodu.

Prawdopodobieństwo: 90%

Uwagi: Brak.

Czas wydania: 2016-12-01   12:29:00


Synoptyk:   Grzegorz Mikutel
 
Ślubowanie w Ujeździe

3 listopada 2016 roku w Zespole Publicznych Szkół w Iwaniskach Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach Filii w Ujeździe miało miejsce uroczyste pasowanie uczniów klasy pierwszej oraz wychowanków oddziału przedszkolnego. To ważne święto zaszczycili swoją obecnością: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, przewodniczący Rady Gminy Iwaniska – Andrzej Ścibisz, radny Rady Gminy Iwaniska – Władysław Orkisz, przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – Stefan Kwiatek, dyrektor Banku Spółdzielczego w Staszowie Oddziału w Iwaniskach – Edmund Szymański, przewodnicząca Rady Rodziców Filii w Ujeździe – Elżbieta Woźniak, dyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach – Wacław Słowik, wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach – Marcin Urbański oraz rodzice dzieci. Na uroczystości nie zabrakło również przedszkolaków a także uczniów klas starszych.

Czytaj całość...