poniedziałek, 26 wrzesień 2016
 
 
Zapisy
 
ZAPYTANIE  SONDAŻ RYNKU
1.    Zamawiający:
Gmina Iwaniska/Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach realizujący projekt „Przedszkolaki z Gminy Iwaniska przecierają szlaki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.03. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe).

Prowadzący postępowanie:
Gmina Iwaniska/Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach
Ul. Opatowska 26
27 – 570 Iwaniska
 
 
Bezpieczny powrót do szkoły

Kolejny festyn pt. „Bezpieczny powrót do szkoły” zorganizowany przez Wójta Gminy Iwaniska przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Iwaniskach miał miejsce 28 sierpnia 2016 r. w miejscowości Kamieniec.
Czytaj całość...
 
Rozpoczęcie roku szkolnego

Tradycją lat ubiegłych pierwszego września przedszkolaki  i uczniowie wraz z rodzicami zebrali się na placu przed szkołą podstawową, aby zainaugurować rok szkolny 2016/2017. Zgromadzoną w promieniach słońca społeczność szkolną serdecznie powitała Wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach Pani Anna Michalska – Kapsiak.
Czytaj całość...
 
Wszystkie dzieci w wieku 3  5 lat zapraszamy do przedszkola!

Umowa na dofinansowanie projektu ”Przedszkolaki z Gminy Iwaniska przecierają szlaki”  w ramach Poddziałania 8.3.1 „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 podpisana! Celem głównym projektu jest zapewnienie w okresie od 01.09.2016 do 30.06.2017 wszechstronnego rozwoju dzieciom w wieku 3 – 5 lat z gminy Iwaniska w zakresie edukacji przedszkolnej i wzbogacenia jej oferty poprzez utworzenie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego, wygenerowanie dodatkowych miejsc przedszkolnych oraz wydłużenie czasu pracy i realizację dodatkowych zajęć wspomagających rozwój dziecka.
Czytaj całość...
 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 9 z 13