28/07/2022

Załączone pliki
Raport_glosowania_20220728.pdf Raport z głosowania uchwał na LXV sesji z 2022-07-28 (Raport_glosowania_20220728.pdf - 571.823 KB)
  Data publikacji: 2022-08-01 09:34:03 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXV-311-2022-scalony.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Iwaniska w gminie Iwaniska. (LXV-311-2022-scalony.pdf - 11019.068 KB)
  Data publikacji: 2022-08-01 09:38:40 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXV-312-2022.pdf w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie (LXV-312-2022.pdf - 77.183 KB)
  Data publikacji: 2022-08-01 09:39:47 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXV-313-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LXV-313-2022-scalony.pdf - 2385.254 KB)
  Data publikacji: 2022-08-01 09:40:18 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXV-314-2022-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033. (LXV-314-2022-scalony.pdf - 1076.335 KB)
  Data publikacji: 2022-08-01 09:40:50 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXV-315-2022.pdf w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/249/2021 z dnia 31.12.2021r. o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego. (LXV-315-2022.pdf - 67.785 KB)
  Data publikacji: 2022-08-01 09:41:10 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXV-316-2022.pdf w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (LXV-316-2022.pdf - 71.195 KB)
  Data publikacji: 2022-08-01 09:41:31 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny