17 maja 2023

Załączone pliki:

UCHWAŁA NR LXXXI/397/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 17 maja 2023r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Iwaniska
(LXXXI-397-2023-scalony.pdf - 2192.514 KB) Data publikacji: 2023-05-17 13:12:30 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXXI/398/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
(LXXXI-398-2023-scalony.pdf - 1894.79 KB) Data publikacji: 2023-05-17 13:13:48 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXXI/399/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2023-2033.
(LXXXI-399-2023-scalony.pdf - 1075.74 KB) Data publikacji: 2023-05-17 13:14:27 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Raport z głosowania uchwał na LXXXI sesji z 2023-05-17
(Raport_glosowania_20230517.pdf - 628.864 KB) Data publikacji: 2023-05-17 13:15:18 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

13 kwietnia 2023

Załączone pliki:

aport z głosowania uchwał na LXXX sesji z 2023-04-13
(Raport_glosowania_20230413.pdf - 631.508 KB) Data publikacji: 2023-04-17 08:14:47 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA Nr LXXX/392/2023 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 13 kwietnia 2023 r w sprawie: nadania sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe.
(LXXX-392-2023-scalony.pdf - 857.067 KB) Data publikacji: 2023-04-17 08:19:35 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXX/394/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
(LXXX-394-2023.scalony.pdf - 1860.506 KB) Data publikacji: 2023-04-17 08:20:53 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

31 marca

Załączone pliki:

Raport z głosowania uchwał na LXXIX sesji z 2023-03-31
(Raport_glosowania_20230331.pdf - 240.014 KB) Data publikacji: 2023-04-04 12:15:31 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Statystyki bieżącej strony

27 marca 2023

Załączone pliki:

UCHWAŁA NR LXXVIII/389/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
(LXXVIII-389-2023-scalony.pdf - 1049.428 KB) Data publikacji: 2023-04-04 12:11:36 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Raport z głosowania uchwał na LXXVIII sesji z 2023-03-27
(Raport_glosowania_20230327.pdf - 267.722 KB) Data publikacji: 2023-04-04 12:12:24 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

2 marca 2023

Załączone pliki:

Raport z głosowania uchwał na LXXVII sesji z 2023-03-02
(Raport_glosowania_20230302.pdf - 635.512 KB) Data publikacji: 2023-03-06 12:36:10 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Uchwała Nr LXXVII/375/2023 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 02 marca 2023 r. w sprawie: powołania Skarbnika Miasta i Gminy Iwaniska .
(LXXVII-375-2023.pdf - 429.945 KB) Data publikacji: 2023-03-06 12:36:58 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA Nr LXXVII/376/2023 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 02 marca 2023 r w sprawie : nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe.
(LXXVII-376-2023.pdf - 435.452 KB) Data publikacji: 2023-03-06 12:37:29 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXVII/380/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
(LXXVII-380-2023-scalony.pdf - 1500.86 KB) Data publikacji: 2023-03-06 12:42:15 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXVII/381/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2023-2033.
(LXXVII-381-2023-scalony.pdf - 749.476 KB) Data publikacji: 2023-03-06 12:42:50 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

17 lutego 2023

Załączone pliki:

UCHWAŁA NR LXXVI/370/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
(LXXVI-370-2023-scalony.pdf - 1258.726 KB) Data publikacji: 2023-02-23 14:30:22 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXVI/371/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2023-2033.
(LXXVI-371-2023-scalony.pdf - 490.963 KB) Data publikacji: 2023-02-23 14:31:28 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
U C H W A Ł A Nr LXXVI/372/2023 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 17 lutego 2023r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Iwaniska.
(LXXVI-372-2023.pdf - 435.981 KB) Data publikacji: 2023-02-23 14:32:16 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Raport z głosowania uchwał na LXXVI sesji z 2023-02-17
(Raport_glosowania_20230217.pdf - 635.663 KB) Data publikacji: 2023-02-23 14:41:38 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

7 lutego 2023

Załączone pliki:

UCHWAŁA NR LXXV/367/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
(LXXV-367-2023-scalony.pdf - 1261.682 KB) Data publikacji: 2023-02-23 14:24:18 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXV/368/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2023-2033.
(LXXV-368-2023-scalony.pdf - 492.083 KB) Data publikacji: 2023-02-23 14:24:48 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Raport z głosowania uchwał na LXXV sesji z 2023-02-07
(Raport_glosowania_20230207.pdf - 623.417 KB) Data publikacji: 2023-02-23 14:39:36 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

31 stycznia 2023

Załączone pliki:

Raport z głosowania uchwał na LXXIV sesji z 2023-01-31
(Raport_glosowania_20230131.pdf - 682.852 KB) Data publikacji: 2023-02-23 14:43:31 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
U C H W A Ł A Nr LXXIV/356/2023 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Iwaniskach.
(LXXIV-356-2023.pdf - 305.547 KB) Data publikacji: 2023-02-23 14:46:48 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXIV/366/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
(LXXIV-366-2023-scalony.pdf - 468.08 KB) Data publikacji: 2023-02-23 14:57:44 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

30 grudnia 2022

29 grudnia 2022

Załączone pliki:

UCHWAŁA NR LXXII/344/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
(LXXII-344-2022-scalony.pdf - 1460.647 KB) Data publikacji: 2023-01-05 13:33:23 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXII/345/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
(LXXII-345-2022-scalony.pdf - 1075.088 KB) Data publikacji: 2023-01-05 13:35:10 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXII/346/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033.
(LXXII-346-2022-scalony.pdf - 652.151 KB) Data publikacji: 2023-01-05 13:35:46 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXII/348/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2023-2033.
(LXXII-348-2022-scalony.pdf - 1090.289 KB) Data publikacji: 2023-01-05 13:37:10 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXII/349/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2023 rok
(LXXII-349-2022-scalony.pdf - 9353.004 KB) Data publikacji: 2023-01-05 13:38:58 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXII/351/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Iwaniska.
(LXXII-351-2022.pdf - 71.476 KB) Data publikacji: 2023-01-05 13:41:09 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
U C H W A Ł A nr LXXII/353/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 29 grudnia 2022 r w sprawie : wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej.
(LXXII-353-2022-scalony.pdf - 830.769 KB) Data publikacji: 2023-01-05 14:40:09 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Raport z głosowania uchwał na LXXII sesji z 2022-12-30
(Raport_glosowania_20221229.pdf - 667.947 KB) Data publikacji: 2023-01-05 14:41:36 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

8 grudnia 2022

Załączone pliki:

Raport z głosowania uchwał na LXXI sesji z 2022-12-08
(Raport_glosowania_20221208.pdf - 559.918 KB) Data publikacji: 2022-12-12 13:24:38 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA Nr LXXI/338/2022 RADY MIEJSKIEJ w IWANISKACH z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Iwaniska
(LXXI-338-2022.pdf - 387.835 KB) Data publikacji: 2022-12-12 13:25:31 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXI/341/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie: przedłużenia umowy najmu
(LXXI-341-2022.pdf - 198.174 KB) Data publikacji: 2022-12-12 13:28:14 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXI/342/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
(LXXI-342-2022-scalony.pdf - 1096.842 KB) Data publikacji: 2022-12-12 13:29:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

22 listopada 2022

Załączone pliki:

UCHWAŁA NR LXX/335/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
(LXX-335-2022-scalony.pdf - 905.917 KB) Data publikacji: 2022-12-01 13:49:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Raport z głosowania uchwał na LXX sesji z 2022-11-22
(Raport_glosowania_20221122.pdf - 248.358 KB) Data publikacji: 2022-12-01 13:52:56 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

17/10/2022

Załączone pliki
Raport_glosowania_20221017.pdf Raport z głosowania uchwał na LXIX sesji z 2022-10-17 (Raport_glosowania_20221017.pdf - 569.958 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:01:40 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIX-329-2022-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033. (LXIX-329-2022-scalony.pdf - 1077.442 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:02:58 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIX-330-2022.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/317/2018 z dnia 20 lipca 2018r., w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Iwaniska. (LXIX-330-2022.pdf - 73.061 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:03:20 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIX-331-2022.pdf w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (LXIX-331-2022.pdf - 603.964 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:03:46 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIX-332-2022.pdf w sprawie: przedłużenia umowy najmu (LXIX-332-2022.pdf - 473.909 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:04:07 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIX-333-2022.pdf w sprawie: przedłużenia umowy najmu (LXIX-333-2022.pdf - 473.109 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:04:27 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIX-334-2022.pdf w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach i nadania statutu. (LXIX-334-2022.pdf - 441.155 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:04:46 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIX-328-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LXIX-328-2022-scalony.pdf - 2122.456 KB)
  Data publikacji: 2022-10-24 14:26:00 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

28/09/2022

Załączone pliki
LXVIII-327-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LXVIII-327-2022-scalony.pdf - 858.878 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:10:06 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Raport_glosowania_20220928.pdf Raport z głosowania uchwał na LXVIII sesji z 2022-09-28 (Raport_glosowania_20220928.pdf - 239.3 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:10:54 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

22/09/2022

Załączone pliki
Raport_glosowania_20220922.pdf Raport z głosowania uchwał na LXVII sesji z 2022-09-22 (Raport_glosowania_20220922.pdf - 255.906 KB)
  Data publikacji: 2022-09-22 14:48:35 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVII-322-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LXVII-322-2022-scalony.pdf - 1707.119 KB)
  Data publikacji: 2022-09-22 14:51:44 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVII-323-2022-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033. (LXVII-323-2022-scalony.pdf - 1079.082 KB)
  Data publikacji: 2022-09-22 14:52:12 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVII-324-2022-scalony.pdf w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Iwaniska (LXVII-324-2022-scalony.pdf - 1001.605 KB)
  Data publikacji: 2022-09-22 14:52:38 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVII-325-2022.pdf w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Iwaniskach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (LXVII-325-2022.pdf - 83.945 KB)
  Data publikacji: 2022-09-22 14:53:03 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVII-326-2022.pdf w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/294/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 31 maja 2022 r w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionych (LXVII-326-2022.pdf - 78.266 KB)
  Data publikacji: 2022-09-22 14:53:37 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

29/08/2022

Załączone pliki
Raport_glosowania_20220829.pdf Raport z głosowania uchwał na LXVI sesji z 2022-08-29 (Raport_glosowania_20220829.pdf - 569.429 KB)
  Data publikacji: 2022-09-01 10:55:35 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVI-317-2022.pdf w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwaniska i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2022 r. (LXVI-317-2022.pdf - 80.168 KB)
  Data publikacji: 2022-09-01 11:07:54 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVI-318-2022.pdf w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/47/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygod (LXVI-318-2022.pdf - 75.525 KB)
  Data publikacji: 2022-09-01 11:08:57 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVI-319-2022.pdf w sprawie zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyr (LXVI-319-2022.pdf - 420.223 KB)
  Data publikacji: 2022-09-01 11:10:01 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVI-320-2022.pdf w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Iwaniska. (LXVI-320-2022.pdf - 73.205 KB)
  Data publikacji: 2022-09-01 11:10:30 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVI-321-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LXVI-321-2022-scalony.pdf - 1036.073 KB)
  Data publikacji: 2022-09-01 11:11:45 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

28/07/2022

Załączone pliki
Raport_glosowania_20220728.pdf Raport z głosowania uchwał na LXV sesji z 2022-07-28 (Raport_glosowania_20220728.pdf - 571.823 KB)
  Data publikacji: 2022-08-01 09:34:03 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXV-311-2022-scalony.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Iwaniska w gminie Iwaniska. (LXV-311-2022-scalony.pdf - 11019.068 KB)
  Data publikacji: 2022-08-01 09:38:40 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXV-312-2022.pdf w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie (LXV-312-2022.pdf - 77.183 KB)
  Data publikacji: 2022-08-01 09:39:47 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXV-313-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LXV-313-2022-scalony.pdf - 2385.254 KB)
  Data publikacji: 2022-08-01 09:40:18 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXV-314-2022-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033. (LXV-314-2022-scalony.pdf - 1076.335 KB)
  Data publikacji: 2022-08-01 09:40:50 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXV-315-2022.pdf w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/249/2021 z dnia 31.12.2021r. o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego. (LXV-315-2022.pdf - 67.785 KB)
  Data publikacji: 2022-08-01 09:41:10 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXV-316-2022.pdf w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (LXV-316-2022.pdf - 71.195 KB)
  Data publikacji: 2022-08-01 09:41:31 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

27 czerwiec 2022

Załączone pliki
Raport_glosowania_20220627.pdf Raport z głosowania uchwał na LXIV sesji z 2022-06-27 (Raport_glosowania_20220627.pdf - 100.105 KB)
  Data publikacji: 2022-06-30 13:39:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

31 maja 2022

Załączone pliki
Raport_glosowania_20220531.pdf Raport z głosowania uchwał na LXIII sesji z 2022-05-31 (Raport_glosowania_20220531.pdf - 67.788 KB)
  Data publikacji: 2022-06-02 08:16:57 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIII-294-2022-scalony.pdf w sprawie w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iwaniska. (LXIII-294-2022-scalony.pdf - 212.279 KB)
  Data publikacji: 2022-06-06 14:56:19 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIII-295-2022-scalony.pdf w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu (LXIII-295-2022-scalony.pdf - 127.675 KB)
  Data publikacji: 2022-06-06 14:57:01 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIII-296-2022.pdf w sprawie: przekazania samochodu pożarniczego (LXIII-296-2022.pdf - 43.319 KB)
  Data publikacji: 2022-06-06 14:57:48 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIII-297-2022.pdf w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego (LXIII-297-2022.pdf - 43.229 KB)
  Data publikacji: 2022-06-06 14:58:27 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIII-298-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LXIII-298-2022-scalony.pdf - 261.976 KB)
  Data publikacji: 2022-06-06 14:58:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIII-299-2022-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033. (LXIII-299-2022-scalony.pdf - 303.242 KB)
  Data publikacji: 2022-06-06 14:59:28 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

18 maja 2022

Załączone pliki
Raport_glosowania_20220518.pdf Raport z głosowania uchwał na LXII sesji z 2022-05-18 (Raport_glosowania_20220518.pdf - 74.694 KB)
  Data publikacji: 2022-05-18 14:56:45 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXII-287-2022-scalony.pdf przyjęcia sprawozdania za 2021 rok z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach (LXII-287-2022-scalony.pdf - 207.662 KB)
  Data publikacji: 2022-05-23 14:50:40 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXII-288-2022-scalony.pdf w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2022 na terenie Miasta i Gminy Iwaniska. (LXII-288-2022-scalony.pdf - 97.964 KB)
  Data publikacji: 2022-05-23 14:51:10 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXII-289-2022-scalony.pdf w sprawie: przyjcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Iwaniska (LXII-289-2022-scalony.pdf - 2067.764 KB)
  Data publikacji: 2022-05-23 14:53:42 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXII-290-2022.pdf w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Wygiełzowie, podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach (LXII-290-2022.pdf - 61.601 KB)
  Data publikacji: 2022-05-23 14:54:21 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXII-291-2022.pdf w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Iwaniska (LXII-291-2022.pdf - 74.665 KB)
  Data publikacji: 2022-05-23 14:54:54 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXII-292-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok (LXII-292-2022-scalony.pdf - 377.684 KB)
  Data publikacji: 2022-05-23 14:57:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXII-293-2022-scalony.pdf w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033. (LXII-293-2022-scalony.pdf - 304.077 KB)
  Data publikacji: 2022-05-23 14:57:34 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny