24 lipca 2023

Załączone pliki:

Raport z głosowania uchwał na LXXXV sesji z 2023-07-24
(Raport_glosowania_20230724.pdf - 655.443 KB) Data publikacji: 2023-07-27 09:58:46 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA nr LXXXV/414/2023 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie : wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej.
(LXXXV-414-2023.pdf - 726.586 KB) Data publikacji: 2023-07-27 10:00:57 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXXV/418/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
(LXXXV-418-2023-scalony.pdf - 2053.574 KB) Data publikacji: 2023-07-27 10:08:06 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXXV/419/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2023-2033.
(LXXXV-419-2023-scalony.pdf - 1082.751 KB) Data publikacji: 2023-07-27 10:09:38 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny