31 stycznia 2023

Załączone pliki:

Raport z głosowania uchwał na LXXIV sesji z 2023-01-31
(Raport_glosowania_20230131.pdf - 682.852 KB) Data publikacji: 2023-02-23 14:43:31 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
U C H W A Ł A Nr LXXIV/356/2023 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Iwaniskach.
(LXXIV-356-2023.pdf - 305.547 KB) Data publikacji: 2023-02-23 14:46:48 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXIV/366/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
(LXXIV-366-2023-scalony.pdf - 468.08 KB) Data publikacji: 2023-02-23 14:57:44 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny