29 grudnia 2022

Załączone pliki:

UCHWAŁA NR LXXII/344/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
(LXXII-344-2022-scalony.pdf - 1460.647 KB) Data publikacji: 2023-01-05 13:33:23 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXII/345/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
(LXXII-345-2022-scalony.pdf - 1075.088 KB) Data publikacji: 2023-01-05 13:35:10 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXII/346/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033.
(LXXII-346-2022-scalony.pdf - 652.151 KB) Data publikacji: 2023-01-05 13:35:46 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXII/348/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2023-2033.
(LXXII-348-2022-scalony.pdf - 1090.289 KB) Data publikacji: 2023-01-05 13:37:10 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXII/349/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2023 rok
(LXXII-349-2022-scalony.pdf - 9353.004 KB) Data publikacji: 2023-01-05 13:38:58 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXII/351/2022 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Iwaniska.
(LXXII-351-2022.pdf - 71.476 KB) Data publikacji: 2023-01-05 13:41:09 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
U C H W A Ł A nr LXXII/353/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 29 grudnia 2022 r w sprawie : wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej.
(LXXII-353-2022-scalony.pdf - 830.769 KB) Data publikacji: 2023-01-05 14:40:09 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Raport z głosowania uchwał na LXXII sesji z 2022-12-30
(Raport_glosowania_20221229.pdf - 667.947 KB) Data publikacji: 2023-01-05 14:41:36 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny