30 sierpnia 2023

Załączone pliki:

Raport z głosowania uchwał na LXXXVI sesji z 2023-08-30
(Raport_glosowania_20230830.pdf - 630.539 KB) Data publikacji: 2023-08-30 12:52:51 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXXVI/423/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
(LXXXVI-423-2023-scalony.pdf - 2117.834 KB) Data publikacji: 2023-08-30 13:00:54 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXXVI/424/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2023-2033.
(LXXXVI-424-2023-scalony.pdf - 1084.917 KB) Data publikacji: 2023-08-30 13:02:01 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny