2 marca 2023

Załączone pliki:

Raport z głosowania uchwał na LXXVII sesji z 2023-03-02
(Raport_glosowania_20230302.pdf - 635.512 KB) Data publikacji: 2023-03-06 12:36:10 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Uchwała Nr LXXVII/375/2023 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 02 marca 2023 r. w sprawie: powołania Skarbnika Miasta i Gminy Iwaniska .
(LXXVII-375-2023.pdf - 429.945 KB) Data publikacji: 2023-03-06 12:36:58 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA Nr LXXVII/376/2023 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 02 marca 2023 r w sprawie : nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe.
(LXXVII-376-2023.pdf - 435.452 KB) Data publikacji: 2023-03-06 12:37:29 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXVII/380/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
(LXXVII-380-2023-scalony.pdf - 1500.86 KB) Data publikacji: 2023-03-06 12:42:15 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXVII/381/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2023-2033.
(LXXVII-381-2023-scalony.pdf - 749.476 KB) Data publikacji: 2023-03-06 12:42:50 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny