25 stycznia 2024

Załączone pliki:

Raport z głosowania uchwał na XCV sesji z 2024-01-25
(Raport_glosowania_20240125.pdf - 756.951 KB) Data publikacji: 2024-01-29 14:45:46 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA Nr XCV/457/2024 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 25 stycznia 2024 w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Iwaniskach.
(XCV-457-2024.pdf - 207.416 KB) Data publikacji: 2024-01-29 14:46:18 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR XCV/468/2024 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
(XCV-468-2024-scalony.pdf - 1551.169 KB) Data publikacji: 2024-01-29 15:10:07 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR XCV/469/2024 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2024-2035.
(XCV-469-2024-scalony.pdf - 1079.491 KB) Data publikacji: 2024-01-29 15:10:44 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR XCV/470/2024 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
(XCV-470-2024-scalony.pdf - 1035.909 KB) Data publikacji: 2024-01-29 15:11:15 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny