17/10/2022

Załączone pliki
Raport_glosowania_20221017.pdf Raport z głosowania uchwał na LXIX sesji z 2022-10-17 (Raport_glosowania_20221017.pdf - 569.958 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:01:40 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIX-329-2022-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033. (LXIX-329-2022-scalony.pdf - 1077.442 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:02:58 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIX-330-2022.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/317/2018 z dnia 20 lipca 2018r., w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Iwaniska. (LXIX-330-2022.pdf - 73.061 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:03:20 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIX-331-2022.pdf w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (LXIX-331-2022.pdf - 603.964 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:03:46 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIX-332-2022.pdf w sprawie: przedłużenia umowy najmu (LXIX-332-2022.pdf - 473.909 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:04:07 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIX-333-2022.pdf w sprawie: przedłużenia umowy najmu (LXIX-333-2022.pdf - 473.109 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:04:27 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIX-334-2022.pdf w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach i nadania statutu. (LXIX-334-2022.pdf - 441.155 KB)
  Data publikacji: 2022-10-20 12:04:46 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIX-328-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LXIX-328-2022-scalony.pdf - 2122.456 KB)
  Data publikacji: 2022-10-24 14:26:00 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny