1 marca 2024

Załączone pliki:

Raport z głosowania uchwał na XCVI sesji z 2024-03-01
(Raport_glosowania_20240301.pdf - 629.523 KB) Data publikacji: 2024-03-04 10:06:46 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NrXCVI/472/2024 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie uznania skargi za bezzasadną.
(XCVI-472-2024.pdf - 437.09 KB) Data publikacji: 2024-03-04 10:09:28 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR XCVI/474/2024 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
(XCVI-474-2024-scalony.pdf - 1080.307 KB) Data publikacji: 2024-03-04 10:10:32 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny