29/08/2022

Załączone pliki
Raport_glosowania_20220829.pdf Raport z głosowania uchwał na LXVI sesji z 2022-08-29 (Raport_glosowania_20220829.pdf - 569.429 KB)
  Data publikacji: 2022-09-01 10:55:35 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVI-317-2022.pdf w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwaniska i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2022 r. (LXVI-317-2022.pdf - 80.168 KB)
  Data publikacji: 2022-09-01 11:07:54 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVI-318-2022.pdf w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/47/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygod (LXVI-318-2022.pdf - 75.525 KB)
  Data publikacji: 2022-09-01 11:08:57 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVI-319-2022.pdf w sprawie zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyr (LXVI-319-2022.pdf - 420.223 KB)
  Data publikacji: 2022-09-01 11:10:01 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVI-320-2022.pdf w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Iwaniska. (LXVI-320-2022.pdf - 73.205 KB)
  Data publikacji: 2022-09-01 11:10:30 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXVI-321-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LXVI-321-2022-scalony.pdf - 1036.073 KB)
  Data publikacji: 2022-09-01 11:11:45 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny