22 czerwca 2023

Załączone pliki:

Raport z głosowania uchwał na LXXXIII sesji z 2023-06-22
(Raport_glosowania_20230622.pdf - 645.24 KB) Data publikacji: 2023-06-26 11:51:13 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA Nr LXXXIII/403/2023 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Iwaniska wotum zaufania.
(LXXXIII-403-2023.pdf - 429.766 KB) Data publikacji: 2023-06-26 11:52:28 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXXIII/406/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
(LXXXIII-406-2023-scalony.pdf - 1532.426 KB) Data publikacji: 2023-06-26 11:57:16 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
UCHWAŁA NR LXXXIII/407/2023 RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2023-2033.
(LXXXIII-407-2023-scalony.pdf - 1080.689 KB) Data publikacji: 2023-06-26 11:57:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny