31 maja 2022

Załączone pliki
Raport_glosowania_20220531.pdf Raport z głosowania uchwał na LXIII sesji z 2022-05-31 (Raport_glosowania_20220531.pdf - 67.788 KB)
  Data publikacji: 2022-06-02 08:16:57 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIII-294-2022-scalony.pdf w sprawie w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iwaniska. (LXIII-294-2022-scalony.pdf - 212.279 KB)
  Data publikacji: 2022-06-06 14:56:19 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIII-295-2022-scalony.pdf w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu (LXIII-295-2022-scalony.pdf - 127.675 KB)
  Data publikacji: 2022-06-06 14:57:01 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIII-296-2022.pdf w sprawie: przekazania samochodu pożarniczego (LXIII-296-2022.pdf - 43.319 KB)
  Data publikacji: 2022-06-06 14:57:48 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIII-297-2022.pdf w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego (LXIII-297-2022.pdf - 43.229 KB)
  Data publikacji: 2022-06-06 14:58:27 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIII-298-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LXIII-298-2022-scalony.pdf - 261.976 KB)
  Data publikacji: 2022-06-06 14:58:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXIII-299-2022-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033. (LXIII-299-2022-scalony.pdf - 303.242 KB)
  Data publikacji: 2022-06-06 14:59:28 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny