W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania i słuchania książek, a tym bardziej lektur.

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe udali się na wycieczkę do Sandomierza poznając historię, zabytki i uroki tego miasta.

25 czerwca 2023 r. Pan Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek wraz z Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Zofią Kowalską uczestniczyli we Mszy Świętej z okazji 25-lecia Kapłaństwa ks. Krzysztofa Religi z parafii p.w Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe odbył się szkolny konkurs matematyczny „Matematyka Królową Nauk”. Wzięli w nim udział uczniowie  klas IV – VIII, którzy na co dzień interesują się matematyką.

Dnia 23 czerwca 2023r. Pan Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek wraz z Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej Wiesławem Kowalczykiem uczestniczyli w nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Skalbmierz dla Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Lipca.

Michał Górczyński uczeń klasy 4b Publicznej Szkoły Podstawowej  w Iwaniskach to laureat etapu wojewódzkiego XIII edycji konkursu plastycznego pt: ,,Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” organizowanego przez KRUS.

W dniu 22 czerwca 2023 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Iwaniskach w czasie której Radni Rady Miejskiej rozpatrzyli sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 udzielając Burmistrzowi Markowi Stańkowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.