W dniach 21 – 22 maja 2024 roku uczniowie klas V – VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie przebywali na wycieczce szkolnej w Zakopanem, zorganizowanej przez nauczyciela geografii – Panią Marię Giepard. 

 Celem wyjazdu było poznanie cech krajobrazu wysokogórskiego, śladów pozostawionych przez lądolód skandynawski i lodowce górskie, jak również utrwalenie zasad wędrówek górskich, bezpiecznego zachowania się na szlakach, ochrony krajobrazu dziedzictwa przyrodniczego oraz obiektów dziedzictwa kultury górskiej. Ważne były również zasady zachowania w górach, jak i na obszarach chronionych, na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdzie można spotkać groźne zwierzęta, np. niedźwiedzia brunatnego.

 Cele wycieczki zostały w pełni zrealizowane.

 Uczniowie zwiedzili Gubałówkę, Dolinę Białego, Halę Gąsienicową i stolicę Tatr – Zakopane.

 Po górskich wędrówkach odpoczynek znaleźli w Termach.