Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach - ul. Opatowska, tel. 15 860 12 04 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ujeździe - tel. 15 860 12 09 

Publiczna Szkoła Podstawowa Filia w Jastrzębskiej Woli im. Biskupa Jana Chrapka, tel. 15 860 12 16 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mydłowie - tel. 15 860 41 34