Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek podpisał umowę z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na dofinansowanie programu „Aktywna Tablica” na lata 2020-2024.  

Jest to rządowy  program, który ma na celu  rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dzięki udziałowi w programie szkoła w Ujeździe wzbogaci się w monitory interaktywne, które pozwolą na korzystanie z licznych aplikacji i gier o charakterze edukacyjnym. Umożliwią również oglądanie filmów edukacyjnych oraz przedstawianie prezentacji multimedialnych wykonanych przez nauczycieli i uczniów. Będą  także doskonałą okazją  do wykorzystania zasobów Internetu do utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności. Na realizację „Aktywnej Tablicy” Publiczna Szkoła Podstawowa  w Ujeździe pozyskała dofinansowanie w wysokości 17500 zł, z czego 14000 zł to dotacja rządowa, a 3500 zł to wkład własny gminy Iwaniska.  „Inwestycja ta jest szczególnie ważna dla uczniów PSP w Ujeździe. Program wzbogaci tradycyjny przekaz nauki z podręczników i poprzez sprzęty multimedialne pomoże przenieść uczniów w nową, interaktywną odsłonę nauki. Dziękuję Wojewodzie Świętokrzyskiemu Panu Zbigniewowi Koniuszowi dofinansowanie programu „Aktywna tablica” – powiedział Burmistrz Iwanisk Marek Staniek.