Dnia 29 kwietnia 2024 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie po raz kolejny odbył się konkurs pod hasłem: „Mistrz Ortografii”, w którym wzięli udział uczniowie klas II – III. Po przeprowadzeniu klasowych sprawdzianów ortograficznych, najlepsi uczniowie dzielnie walczyli o tytuł „Mistrza Ortografii”.

 Na rozpoczęciu i zakończeniu konkursu obecna była Dyrektor Szkoły – Pani Dorota Snopek, która skierowała do uczniów serdeczne słowa i zachęciła do wytrwałej pracy.

 W konkursie wzięli udział:

  • Marcel Strzyż – klasa II
  • Maria Bargiel – klasa II
  • Jan Jelonek – klasa III
  • Jakub Chmielowiec – klasa III
  • Natalia Murek – klasa III
  • Lena Radwańska – klasa III

 W przyjaznej atmosferze uczniowie wykazali się swoją wiedzą i umiejętnościami z zakresu ortografii.

 Najlepszy wynik i tytuł „Mistrza Ortografii” zdobył uczeń klasy III – Jan Jelonek.

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i słodycze, a „Mistrz Ortografii” dodatkowo nagrodę książkową.

 Do udziału w konkursie uczniów przygotowały: Pani Danuta Juda i Pani Mirosława Tutak.