Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej od 30 czerwca do 14 lipca 2023 r. przeprowadzi nabór wniosków dla osób chcących uruchomić działalność gospodarczą. Natomiast w dniach 3 -17 lipca 2023 r. przeprowadzi nabór na granty na opracowane oddolnych i lokalnych koncepcji rozwoju wsi, mających na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań lokalnych problemów miejscowości wiejskich dzięki innowacyjnemu podejściu zwanym "koncepcjami inteligentnych wsi" na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Ogłoszenia o naborach wraz z kompletem dokumentów zostaną opublikowane na stronach Stowarzyszenia początkiem czerwca 2023 r.

Spotkania poprowadzi Sławomir Miechowicz doradca do spraw zarządzania projektami.

Dotacje na założenie firmy mogą uzyskać mieszkańcy z gmin: Baćkowice, Brody, Łagów, Iwaniska, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów.

Pieniądze uzyskane w ramach dotacji można przeznaczyć na zakup nowych maszyn, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, oprogramowania, licencji, robót budowlanych i innych usług niezbędnych do uruchomienia firmy.

 Granty na opracowanie koncepcji rozwoju wsi mogą uzyskać mieszkańcy, organizacje z gmin: Baćkowice, Brody, Łagów, Iwaniska, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów.

Grant na opracowanie koncepcji wynosi 4 000 zł

Premia na założenie działalności gospodarczej wynosi 80 000 zł. 

Więcej informacji na temat uzyskania dotacji, grantów zasad wypełniania wniosku i biznesplanu uzyskają Państwo na spotkaniach szkoleniowo - informacyjnych. Spotkania zostały zaplanowane w każdej gminie należącej do obszaru lgd. Zachęcamy do udziału w spotkaniach szczególnie, że udział w nich jest dodatkowo premiowany trzema punktami podczas oceny złożonego wniosku.

Spotkania dotyczące premii na zakładanie działalności gospodarczej  rozpoczną się o godz. 9:00, a następnie o godzinie 10:30 rozpoczną się spotkania dotyczące grantów na opracowanie "koncepcji inteligentnych wsi" w następujących terminach:

22 maja 2023 r. – Baćkowice - Świetlica w budynku wielofunkcyjnym obok Urzędu Gminy,

23 maja 2023 r. - Brody – sala konferencyjna w Urzędzie Gminy,

24 maja 2023 r. - Waśniów – sala konferencyjna w Urzędzie Gminy,

25 maja 2023 r. - Nowa Słupia – sala konferencyjna w Urzędzie Gminy,

29 maja 2023 r. - Pawłów - Świetlica w Nieczulicach,

30 maja 2023 r. - Iwaniska – sala na I piętrze biblioteki obok Urzędu Gminy,

1 czerwca 2023 r. Łagów - Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Zapłotnia 5a.

Informacje o naborze można również uzyskać pod numerem telefonu: 41 30 74 938, na stronie internetowej: http://www.lgd-srws.pl oraz osobiście w Centrum Aktywności Lokalnej w Łagowie, ul. Zapłotnia 5a, w godz. od 7:30 do 15:30.

Zachęcamy do polubienia nas na Facebook i śledzenia wszystkich nowych informacji.

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Powiatu Opatowskiego!

 Powiat Opatowski przystąpił do opracowania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Dla Powiatu Opatowskiego na lata 2023-2030”

Zależy nam, aby mieszkańcy skorzystali z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia realizowane na terenie Powiatu, służące całemu społeczeństwu. Chcielibyśmy, aby dokument planistyczny, tj.: Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Powiatu Opatowskiego” był naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział i w którym odnajduje swoje potrzeby, a założone cele systematycznie i skutecznie realizowane będą w perspektywie najbliższych lat.

Zwracam(y) się z prośbą o wypełnienie ankiety do dnia 9 czerwca 2023 roku w celu przygotowania Strategii Rozwoju Elektromobilności Dla Powiatu Opatowskiego na lata 2023-2030. Bardzo prosimy Państwa o zastanowienie się i odpowiedzenie na poniższe pytania. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych.

Ankietę można pobrać klikając na poniższe linki:

- ankieta dla mieszkańców: https://tiny.pl/chh9l

- ankieta dla przedsiębiorstw: https://tiny.pl/chh9f

 

Starosta Opatowski
          /-/ Tomasz Staniek

Informacja dotycząca złożenia zgłoszenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Szanowni Państwo,

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Miasta i Gminy Iwaniska o wypełnienie druku zgłoszenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Miasta i Gminy Iwaniska do dnia 15kwietnia 2023 r.

Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.

Druk zgłoszenia jest do pobrania:

 • w Urzędzie Miasta i Gminy  Iwaniska – Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacyjnej (pok. 2)
 • na stronie internetowej Gminy Iwaniska oraz na stronie BIP Gminy Iwaniska
 • u sołtysów

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia do:

 • Urzędu Miasta i Gminy  Iwaniska -  Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacyjnej (pok.2)
 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Iwaniskach  ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska
 • za pomocą Platformy  ePUAP: /27j6hs1ie7/skrytka
 • na adres email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

link do Iwaniska.bip  zgłoszenie zbiorników bezodpływowych : https://iwaniska.pl/bip/page.php?kat_id=1&id=1850&parent_id=1850

Dane w zakresie realizowanych przedsięwzięć na terenie Miasta i Gminy Iwaniska

Gmina liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie sumaryczna kwota wypłaconych dotacji liczba zrealizowanych przedsięwzięć
Iwaniska 83 987 382,49 zł 39

Vector Doradztwo Biznesowe ul. Kilińskiego 1, 27-500 Opatów

 Serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia:

 • Przedstawiciel handlowy
 • Pracownik administracyjno-biurowy
 • Handlowiec sprzedawca
 • Operator koparki
 • Operator koparko-ładowarki
 • Operator ładowarki
 • Operator wózka jezdniowego
 • Stylizacja paznokci
 • Stylizacja brwi i rzęs

 Oferujemy

 • materiały szkoleniowe
 • stypendium szkoleniowe
 • catering
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

  Wymagania:

 • Osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat,
 • zamieszkujące województwo świętokrzyskie

 Kontakt:

510-356-640, 505-412-458

 Adres e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przeszedłeś wylew? Zastanawiasz się czy po wylewie powrót do pracy jest możliwy?
Chcesz pracować ale musisz zmienić zawód?
Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(41)230-97-00 oraz (22)50 55 600

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona:rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

 

Materiał prasowy: PFRON

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zaprasza do udziału w konkursie "EKOlider", który trwa od 17 października do 14 listopada 2022 r. 

Konkurs EKOlider adresowany jest do mieszkańców obszaru SRWŚ tj. gmin: Baćkowice, Brody, Iwaniska, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów. Zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach:

 1. Gospodarstwo domowe produkcyjne (rolnicy, agroturystyka)
 2. Gospodarstwo domowe nieprodukcyjne (pozostali mieszkańcy)
 3. Firma/biuro/organizacja pozarządowa.

W ramach konkursu zostaną przyznane po 3 nagrody w każdej z 3 kategorii w postaci voucherów na ekozakupy w markecie budowlanym o wartościach:

I miejsce – 2000 zł,

II miejsce – 1500 zł,

III miejsce – 1000 zł.

Przyznanie nagród w postaci voucherów pozwoli nagrodzonym na wdrożenie koncepcji rozwiązań ekologicznych według własnego pomysłu.

Zadaniem uczestników konkursu jest opisanie stanu obecnego w zakresie stosowanych rozwiązań ekologicznych, ilości zrealizowanych pomysłów i ciekawych nowatorskich rozwiązań. Ponadto uczestnik ma za zadanie przygotowanie koncepcji kolejnych rozwiązań ekologicznych, które pozytywnie wpłyną na środowisko. Komisja konkursowa oceni zarówno zakres stosowanych obecnie rozwiązań ekologicznych jak również koncepcję proponowanych rozwiązań oraz jej innowacyjność. 

Regulamin konkursu, kryteria oceny oraz formularze zgłoszeniowe znajdą Państwo na stronie https://lgd-srws.pl/20222/konkurs_ekolider.html. Szczegółowych informacji o konkursie udziela również biuro Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie ul. Rynek 26, tel: 4130 74 938.