Prawie 5 mln zł na realizację 9 km dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafi do powiatu opatowskiego. Województwo świętokrzyskie otrzyma łącznie 53 mln zł.

W dniu dzisiejszym, tj. 14.07.2023r. zostały rozdane PROMESY.

23 czerwca 2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023.

20 lipca 2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach odbyły się egzaminy dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W dniu 1 lipca 2023 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 maja 2023 roku o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

W dniu 12 lipca 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi za działalność na rzecz samorządu terytorialnego w Polsce.

Trwa realizacja budowy kanalizacji sanitarnej ze studzienkami rewizyjnymi. Sieć kanalizacyjna o długości 940,0 m., realizowana jest w miejscowości Kopiec i Ujazd wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 758.