23 maja 2024 roku Wiktoria Orkisz - uczennica klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe została nagrodzona za zajęcie pierwszego miejsca w etapie regionalnym XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ozdrowie dbamy”.Nagrodę wręczył jej Jacek Kulczuga - przedstawiciel Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opatowie.

Rysunek Wiktorii promował pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą w gospodarstwie rolnym. Przedstawiał dzieci dbające o swoje zdrowie poprzez spożywanie świeżych warzyw i owoców z własnego ogródka oraz dbających o kondycję fizyczną. Bezpieczna wieś to także produkty spożywcze pozyskiwane i wytwarzane we własnym gospodarstwie takie jak: mleko, masło, sery, jaja.Praca nawiązywała do założeń kampanii prewencyjnych prowadzonych przez KRUS – „Rola rolnika, by upadku unikał” oraz „Rolniku, nie daj się kleszczom”. 

Wiktoria weźmie również udział  w uroczystym podsumowaniu konkursu, które odbędzie się 10 czerwca 2024 roku na terenie Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach.