Szanowni rolnicy

Na podstawie danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na terenie Miasta i Gminy Iwaniska. 

Jak zgłosić wniosek o oszacowanie strat?

Producent rolny zgłasza wystąpienie szkód w uprawach rolnych spowodowane suszą w terminie umożliwiającym ich oszacowanie przez komisję, jednak nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy. Deklaracja przez producenta rolnego zgłoszenia o oszacowanie przez Komisję  powołaną przez Wojewodę strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę nie zastępuje złożenia przez tego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem publicznej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign 

Warunkiem oszacowania przez Komisję powołaną przez Wojewodę szkód spowodowanych przez suszę jest zgłoszenie o oszacowanie szkód zawierające podpisaną przez producenta rolnego zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód.

Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych - susza 2023

Bieżący stan zagrożenia suszą dla Gminy Iwaniska podawany jest na stronie internetowej: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,2606023/