Wybory do Izb Rolniczych – 24 września 2023 r.

 Uchwałą nr 2/2023 r. Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. zarządzone zostały wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych, w tym do Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Kielcach.

Wybory wyznaczono na dzień 24 września 2023 r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00.

Więcej informacji na stronie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach –

http://www.sir-kielce.pl/index.php/wybory-do-izb-rolniczych