W dniu 24 czerwca 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Mydłowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021 / 2022 i pożegnanie uczniów klasy VIII.

Uroczystość szkolna została rozpoczęta od wprowadzenia pocztu flagowego i odśpiewania hymnu państwowego.

W tym ważnym wydarzeniu z życia szkoły uczestniczyli: burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska pan Marek Staniek, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Iwaniska pan Wiesław Kowalczyk, wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Iwaniska pan Cezary Miśkiewicz, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego pani Zofia Kokosa, dyrektor szkoły pani Grażyna Krakowiak, nauczyciele, uczniowie i licznie zgromadzeni rodzice.

Najpierw głos zabrały uczennice z klasy VII, przygotowane przez wychowawcę, panią Barbarę Herezy: Magdalena Serwinowska i Maria Kowalczyk. Skierowały one do ósmoklasistów pożegnalne i wzruszające słowa, życząc im m.in. trafnych wyborów i sukcesów na dalszych etapach kształcenia. Piękny śpiew zaprezentowały utalentowane wokalistki: Wiktoria Chmielowiec i Karolina Brodawka, które reprezentują szkołę od wielu lat w czasie licznych imprez środowiskowych, organizowanych pod patronatem burmistrza pana Marka Stańka i z udziałem Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach. Na pamiątkę uczniowie klasy VIII otrzymali upominki od uczniów klasy VII.   

Następnie uczniowie klasy VIII pod kierunkiem wychowawcy pani Anny Niziałek zaprezentowali wymowny w swej treści montaż słowno – muzyczny: „Każde pokolenie ma własny czas,” w czasie którego przedstawili pełne humoru scenki z życia szkoły. Tematycznie związane z przedstawieniem piosenki zaśpiewały uczennice z klasy IV: Klaudia Kołomańska i Martyna Szemraj, które wykazują talent muzyczny i występują podczas wielu imprez środowiskowych, organizowanych z udziałem Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach pod patronatem burmistrza pana Marka Stańka. Spektakl nagrodzony został gromkimi brawami.

Część wokalna uroczystości została przygotowana pod kierunkiem pani Mirosławy Tutak. Natomiast piękną dekorację nawiązującą do przedstawienia wykonała pani Teresa Szymańska. 

W tym dniu odbył się również koncert życzeń, w czasie którego uczennica klasy VIII – Monika Mirowska złożyła podziękowania panu burmistrzowi – Markowi Stańkowi, przedstawicielom Rady Miasta i Gminy Iwaniska, księdzu proboszczowi Tomaszowi Kwaśnikowi, pani dyrektor Grażynie Krakowiak, pani wychowawczyni Annie Niziałek, nauczycielom, rodzicom i pracownikom obsługi. W czasie dedykowanych piosenek, śpiewanych przez Klaudię Kołomańską i Martynę Szemraj, uczniowie klasy VIII wręczyli kwiaty dla wymienionych osób.

Wychowawca klasy VIII – pani Anna Niziałek życzyła swoim wychowankom m.in. dostania się do wybranych szkół i udanego wypoczynku wakacyjnego, a do ich rodziców skierowała słowa uznania za wspieranie działań wychowawczych prowadzonych w szkole. Podkreśliła, że uczennica klasy VIII Monika Mirowska osiągnęła bardzo wysoki wynik w II etapie konkursu przedmiotowego z języka polskiego i tylko zabrakł jej jeden punkt, by wzięła udział w etapie wojewódzkim.

Dyrektor szkoły pani Grażyna Krakowiak złożyła podziękowania pani Halinie Macios za wieloletnią pracę w Radzie Rodziców.

W czasie ogólnoszkolnej uroczystości uczniowie wszystkich klas, którzy wyróżniali się w zachowaniu i w nauce, otrzymali nagrody książkowe, ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska, pana Marka Stańka, a ci, którzy osiągnęli średnią ocen 4,75 i więcej, dodatkowo świadectwa z czerwonym paskiem. Były również dyplomy za 100% frekwencję i działalność charytatywną w szkole.

Z klasy VIII świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska otrzymały uczennice: Monika Mirowska i Wiktoria Iskra.

Burmistrz pan Marek Staniek w swoim przemówieniu pogratulował uczniom wysokich wyników w nauce, życzył bezpiecznych i zdrowych wakacji oraz wspomniał o realizowanych i planowanych inwestycjach w parafii i w szkole w Mydłowie. Podziękował także uczennicy klasy IV – Klaudii Kołomańskiej za piękne zaśpiewanie dedykowanej mu piosenki.

Dyrektor szkoły pani Grażyna Krakowiak podziękowała panu burmistrzowi oraz Radzie Miasta i Gminy za wszelką pomoc związaną z rozwojem szkoły, nauczycielom i uczniom za wkład pracy oraz życzyła wszystkim dobrego wypoczynku.

Na zakończenie uczniowie klasy VIII zaprosili obecnych przedstawicieli władzy samorządowej, dyrektora i nauczycieli oraz uczniów klasy VII na słodki poczęstunek, przygotowany przez ich rodziców.

Wychowawcy poszczególnych klas spotkali się także ze swoimi wychowankami w klasach, krótko podsumowali miniony rok szkolny, wręczyli im świadectwa szkolne i złożyli wakacyjne życzenia.