Uczniowie klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach wzięli udział w projekcie pt: "Historia i tożsamość - polskie symbole narodowe" organizowanym przez Kuratorium Oświaty i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Celem projektu było rozwijanie zainteresowań historycznych i plastycznych uczniów oraz popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych. W ramach projektu odbył się konkurs plastyczny pt: "Biel i czerwień - kolory pełne inspiracji". Z naszej szkoły zostało wysłane 5 prac konkursowych, wszystkie piękne, ciekawe i bogate w barwy narodowe. Łącznie do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli wpłynęło 176 prac z 35 szkół. Tu także, 3 czerwca 2022 r.  odbyła się konferencja podsumowująca projekt, gdzie nagrodzonych zostało 6 prac, a wśród nich wyróżniona została praca ucznia naszej szkoły Michała Górczyńskiego z klasy III b. Po odbiór nagrody pojechał z koordynatorem projektu p. Pauliną Kitą, wychowawcą p. Dorotą Stasicą oraz mamą p. Magdaleną Górczyńską - Jakubik. W rozdaniu nagród uczestniczyli: Katarzyna Nowacka - Świętokrzyski Kurator Oświaty, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Jacek Wołowiec, koordynator projektu Urszula Salwa oraz sponsorzy. Patronat medialny nad konkursem sprawowała telewizja TVP 3 Kielce.

Cieszymy się wraz z Michałem z jego osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów. W załączonym linku nagranie z rozstrzygnięcia konkursu oraz wyróżniona praca naszego ucznia Michała Górczyńskiego z klasy III b z Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach.

https://kielce.tvp.pl/60559748/historia-i-narodowa-tozsamosc-w-oczach-uczniow-podsumowanie-konkursu-scdn.