Wielkanoc w naszej chrześcijańskiej tradycji to najważniejsze święto. W dzisiejszych czasach człowiek skłonny jest skupiać się raczej na zewnętrznej oprawie tych świąt, dlatego też uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach wraz z dyrekcją i  nauczycielami – panią Anetą Kargulewicz, Elżbietą Dziamą i Katarzyną Fitek, postanowili zwrócić uwagę na to, co w nich najistotniejsze za pomocą występu wielkanocnego, przygotowanego na tę szczególną okazję z maleńką grupą chętnych uczennic – Karoliną Bednarską i Nikolą Kargulewicz.

Ze względu na panującą trudną sytuację w naszym życiu, posłużyliśmy się specjalnym nagraniem występu, aby choć w części zachęcić wszystkich do refleksji nad męką i śmiercią Chrystusa i nad triumfem Zmartwychwstania. Program występu zawierał teksty ks. Jana Twardowskiego, poezję Tadeusza Różewicza oraz Wojciecha Bąka, a także słowa pieśni kościelnych. Oprawę muzyczną stanowiły utwory Zbigniewa Preisnera oraz utwory wykonane przez uczennicę naszej szkoły – Wiktorię Rucińską. Całość występu została utrwalona jako montaż z fragmentami filmu Pasja. Nagranie, jest próbą wirtualnego włączenia się w celebrację naszych najważniejszych świąt.