W niedzielę18 lutego 2024 roku odbyło się spotkanie w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach dla mieszkańców miasta Iwaniska.

W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek, Sekretarz  Miasta i Gminy Iwaniska Wiesława Słowik, Proboszcz Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej ks. Kan. Leszek Zajezierski, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach Anna Michalska- Kapsiak, sołtys Iwanisk Beata Piszczela. Spotkanie rozpoczęło się bardzo nietypowo. Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska minutą ciszy uczcił śmierć Eweliny Bień, która w sobotę 17 lutego niespodziewanie zmarła w szpitalu osierocając 5-letniego syna Jasia. Ewelina Bień była radną Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, działaczką społeczną, ale przede wszystkim była absolwentką Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach. Pan Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska pokrótce przedstawił sylwetkę zmarłej podkreślając, że bardzo ciężko pogodzić się ze śmiercią tak młodej osoby jaką była Ewelina. W związku z tak smutnym wydarzeniem na prośbę Pana Burmistrza program artystyczny uczniów z PSP w Iwaniskach został zmieniony, by chociaż w ten sposób uczcić śmierć zmarłej.

Mali artyści przygotowali przepiękne utwory nawiązujące do Walentynek- Święta miłości, przyjaźni i życzliwości. W sali gimnastycznej rozbrzmiewały następujące utwory:

  1. „ Nic dwa razy się nie zdarza”- zaśpiewały:

- Julia Szczepańska,

- Julia Partyka,

- Rozalia Ścibisz,

- Małgorzata Olszańska,

- Nikola Wojnarowska,

- Roksana Sławska

  1. „ Psalm dla Ciebie”- zaśpiewali:

- Natalia Szostak

- Michał Górczyński

  1. „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”- zaśpiewały:

- Salma Syrek,

- Gabriela Janik,

- Michalina Kowalska

  1. „ Przez Twe oczy zielone”- zagrał i zaśpiewał Michał Górczyński

Program artystyczny przygotowały panie: Elżbieta Dziama, Magdalena Górczyńska i Katarzyna Szymańska. Dekorację natomiast przygotowała Katarzyna Szczepańska. Młodzi artyści pokazali swój talent wokalny i muzyczny. Zaprezentowane utwory nagrodzono brawami. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał od Pana Burmistrza słodki poczęstunek.