27 września na Zamku Królewskim w Warszawie miała miejsce  uroczysta Gala Ogólnopolskiego Konkursu promującego najlepsze modernizacje i budowy w Polsce którego organizatorem jest  Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego.

Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" to inicjatywa wytyczająca nowe trendy w budownictwie. Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych modernizacji oraz nowych obiektów ukończonych do I kwartału 2023 r., wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi. Konkurs promuje funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowych technik, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych  i konserwatorskich, efekty ekologiczne.

Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców i projektantów za konkretną realizację jako wspólne dzieło wszystkich trzech podmiotów.

W 2023 roku nominacje konkursowe otrzymało 531 obiektów  budowlanych z całej Polski, spośród których do finału zakwalifikowało się 91obiektów.W sierpniu br.na terenie Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie odbyła się wizytacja komisji konkursowej, która oceniała zarówno dokumentację techniczną jak również wykonanie, funkcjonalność oraz spełnianie wymogów techniczno – architektonicznych dla tego typu budowli.

Komisja konkursowa pozytywnie oceniała realizację inwestycji , wprowadzenie nowych technologii oraz ciekawych rozwiązań architektonicznych w związku z czym Gmina Iwaniska otrzymała tytuł finalisty w czterech kategoriach:

- dla Inwestora - Gminy Iwaniska

- dla autora projektu – Biuro projektowe z wykonawstwem Zygmunt Drzymalski – Staszów

- dla wykonawcy – Adma- Zakład Remontowo – Budowlany Marian Macias – Rytwiany oraz – Ostrowiecki Kombinat Budowlany SA Ostrowiec Świętokrzyski

Ponadto Gmina Iwaniska jako inwestor otrzymała specjalne wyróżnienie przyznane przez miesięcznik ,,Inżynier budownictwa” za budowę Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie. Przyznane wyróżnienie jest  tym bardziej wyjątkowe bo przyznawane przez zespół inżynierów Wydawnictwa  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.

Tytuły Finalisty wręczyli Roman Pikuła Komisarz Konkursu, Prezes Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego oraz Dorota Cabańska- Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Wyróżnienie z rąk redaktor naczelnej miesięcznika ,,Inżynier budownictwa”  Pani Anety Grinberg-Iwańskiej  – odebrali Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek, Sekretarz Miasta i Gminy Iwaniska Wiesława Słowik oraz p.o. Dyrektor DPS w Przepiórowie Wioletta Kargulewicz

 - Jest to dla Gminy Iwaniska ogromne wyróżnienie znaleźć się w tak zacnym gronie finalistów Ogólnopolskiego Konkursu, który od 27 lat promuje i nagradza najlepsze inwestycje w Polsce. Cieszymy się, że Dom Pomocy Społecznej w Przepiórowie zwrócił uwagę i został doceniony prze Polska Izbę Inżynierów Budownictwa. Jesteśmy dumni z przyznanego wyróżnienia oraz docenienia naszej inwestycji na szczeblu ogólnopolskim –powiedział Marek Staniek Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska.

Obiekt wyposażony został w odnawialne źródła energii: pompę ciepła oraz panele fotowoltaiczne. Budynek jest bez barier architektonicznych z windą oraz udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Dom dysponuje 25 pokojami 2-osobowymi z łazienkami oraz wyjściem na balkon z każdego z pokoi. W każdym pokoju zamontowana została klimatyzacja. Na terenie Domu funkcjonuje duża kuchnia, świetlica do prowadzenia zajęć terapeutycznych, gabinety lekarskie oraz sala do rehabilitacji. Jest to miejsce przeznaczone dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle, somatycznie chorych. Budynek został oddany do użytku w listopadzie ubiegłego roku. Od 1 lutego 2023 roku rozpoczął przyjmowanie pensjonariuszy