26 czerwca 2020 roku społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe zakończyła rok szkolny 2019/2020 na zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Pomimo trwającej pandemii koronawirusa tegoroczna uroczystość miała niezwykłą oprawę.

W wydarzeniu udział wzięli: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Iwaniska – Zofia Kowalska, radny Rady Gminy Iwaniska – Władysław Orkisz, radny Rady Gminy Iwaniska – Gabriel Majsak, dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe – Elżbieta Charymska, ksiądz Adam Pikula, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe – Marcin Urbański, przewodnicząca Rady Rodziców – Aneta Chłodnicka, wiceprzewodnicząca Rady Rodziców – Dorota Sobczyk,nauczyciele, rodzice oraz uczniowie.

Podczas uroczystości uczniowie klas IV – VIII, którzy uzyskali średnie ocen powyżej 4,75 odebrali świadectwa z biało – czerwonym paskiem i nagrody książkowe ufundowane przez wójta Gminy Iwaniska, dyrektora szkoły oraz Radę Rodziców. Byli to: Mikołaj Madejski, Patrycja Słowik, Julia Szczepańska, Bartłomiej Włodarski, Kacper Berdychowski, Hubert Niziałek, Kamil Dudek, Kacper Ścibisz, Dominika Halat, Jakub Kargul, Jakub Kowalski, Kacper Sobczyk, Diana Kowalska, Klaudia Ścibisz, Krystian Winiarski, Aleksandra Sobczyk, Wiktoria Sobczyk, Maria Strzyż i Emila Dudek.

Troje absolwentów z klasy VIII otrzymało dyplomy „Złotego Absolwenta”: Klaudia Ścibisz (średnia ocen – 5,72), Krystian Winiarski (średnia ocen – 5,55) i Aleksandra Sobczyk (średnia ocen – 5,50). Ponadto uczennica Klaudia Ścibisz została pierwszym w historii Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe „Prymusem szkoły” i dostała nagrodę książkową za najwyższą średnią 5,72.Podziękowania i nagrody rzeczowe za godne reprezentowanie szkoły, aktywne zaangażowanie w jej życie oraz udział w licznych akcjach charytatywnych odebrali uczniowie wyróżniający się postawą społeczną na rzecz szkoły i środowiska lokalnego: Gabriela Arcowska, Emilia Dudek, Martyna Kubala, Mateusz Syrek, Krystian Winiarski. Nagroda książkowa trafiła także do Huberta Niziałka ucznia klasy V za szczególne osiągnięcia z języka angielskiego. Nie zabrakło również dyplomów dla sportowców i członków Samorządu Uczniowskiego.

Tego dnia nagrodzeni zostali także członkowie SKO, którzy wykazali się największą systematycznością i zebrali najwięcej oszczędności na swoich książeczkach. Nikola Rozmysłowska kl. III została „Mistrzem oszczędzania w roku szkolnym 2019/2020”, drugie miejsce zajął Bartłomiej Włodarski kl. V, a trzecie miejsce – Kinga Rozmysłowska kl. II. Uczniowie ci otrzymali nagrody pieniężne przekazane przez dyrektora Banku Spółdzielczego w Staszowie/Oddział w Iwaniskach – Edmunda Szymańskiego oraz nagrody rzeczowe od dyrektora szkoły w Ujeździe.  Klasa II zdobyła tytuł „Najbardziej oszczędnej klasy”. Wszyscy uczniowie tej klasy również otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez dyrektora szkoły.

Dyrektor – Marcin Urbański skierował słowa wdzięczności i uznania oraz wręczył podziękowania tym, którzy wspierają wszelkie inicjatywy edukacyjno–wychowawcze  szkoły i jej intensywną pracę, a także zawsze uczestniczą w ważnych  dla niej wydarzeniach. Podziękowania otrzymali: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe – Elżbieta Charymska, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Iwaniska – Zofia Kowalska, radny Rady Gminy Iwaniska – Władysław Orkisz, radny Rady Gminy Iwaniska – Gabriel Majsak,Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Iwaniskach, Bank Spółdzielczy w Staszowie/Oddział w Iwaniskach.

Uczniowie klasy VII krótkim występem pożegnali starsze koleżanki i kolegów wspominając wspólne chwile i życząc im pomyślności na dalszym etapie kształcenia. Na pamiątkę spędzonych razem lat szkolnych wręczyli ósmoklasistom upominki. Absolwenci opuszczając mury szkolne słowem i symbolicznymi kwiatami podziękowali za ośmioletnią edukację.

Całoroczna praca Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe pokazała, iż możemy być dumni ze zdobytych osiągnięć, kształtowanych postaw i osobowości młodego pokolenia oraz licznie podejmowanych działań. Gratuluję sukcesów i życzę wszystkim udanego wypoczynku, mówił wójt – Marek Staniek.

Gratuluję wyników w nauce, zwycięstw w konkursach, zaangażowania w pracę na rzecz szkoły i innych instytucji. Dziękuję panu wójtowi, nauczycielom, rodzicom oraz każdemu z Państwa, którzy  w różnorodny sposób wspierali pracę naszej szkoły, mówił dyrektor PSP w Ujeździe. Życzę bezpiecznie spędzonych wakacji, wypoczywajcie i gromadźcie siły na kolejny rok szkolny, dodał Marcin Urbański.