Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie…” tymi słowami rozpoczęła się uroczysta akademia poświęcona  rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach dnia 28 kwietnia 2023 r.

Chcąc przybliżyć społeczności szkolnej ważne wydarzenia z historii naszego kraju, uczniowie  klasy: IVa, Va, VIa, VIIIc i VIIIb pod opieką nauczycieli: pani Barbary Grześkiewicz i pani Elżbiety Dziamy przygotowali montaż słowno – muzyczny. Była to okazja do refleksji nad wydarzeniami sprzed 232 lat, do pielęgnowania patriotyzmu wśród najmłodszych oraz do przeżycia dumy z tego, że jest się Polakiem. Dzieci recytowały wiersze mówiące o tych wydarzeniach, o miłości do ojczyzny i o Konstytucji. Wiersze były przeplatane piosenkami: ”Witaj majowa jutrzenko”, „Ojczyzno ma”, „Polskie Kwiaty”. Uczniowie klasy IVa i Va ubrani w regionalne stroje zatańczyli Krakowiaka. Artyści występowali na tle dekoracji przygotowanej przez panią Katarzynę Szczepańską. Na zakończenie uroczystości pani wicedyrektor Jolanta Andzel wygłosiła krótką przemowę, w której podkreśliła konieczność pielęgnowania swojej postawy patriotycznej, by móc żyć w wolnym i niezależnym kraju.