22 czerwca 2022 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe odbyło się podsumowanie pracy SKO i nagrodzenie uczniów najlepiej oszczędzających w roku szkolnym 2021/2022.

Członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności, którzy zgromadzili na swoich książeczkach największe kwoty otrzymali nagrody i gratulacje z rąk kierownik Banku Spółdzielczego w Staszowie/Oddział w Iwaniskach – Eweliny Chmielarz.Mistrzem Oszczędzania została Kamila Ścibisz z klasy II, drugie miejsce zajęła Oliwia Hamera z klasy I, a trzecie miejsce Zuzanna Ścibisz z klasy I i Aleksandra Paluch z klasy V. Wszystkie te uczennice bardzo systematycznie i aktywnie oszczędzały w SKO odkładając pokaźne kwoty pieniężne.

Składam podziękowania za współpracę z Bankiem Spółdzielczym w Staszowie/Oddział w Iwaniskach na ręce pani kierownik Eweliny Chmielarz. Dziękuję za patronat nad szkołą i wszelkie zaangażowanie w działania Szkolnej Kasy Oszczędności, mówi dyrektor PSP w Ujeździe – Marcin Urbański.Gratuluję wygranym i życzę dalszej wytrwałości w systematycznym oszczędzaniu w SKO, dodaje dyrektor szkoły.