Przedszkolaki i uczniowie szkoły w Ujeździe korzystając z zaproszenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty włączyli się do akcji „Tańczę dla zdrowia” organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.

Międzynarodowy Dzień Tańca – to święto ustanowione w 1982 roku przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu Teatralnego na pamiątkę chrztu wielkiego reformatora sztuki tańca, twórcy europejskiego teatru baletowego francuskiego tancerza i choreografa Jeana-Georges’a Noverre’a.

W ramach wydarzenia w szkole zostały zorganizowane różnego rodzaju zajęcia taneczne. Były tańce indywidualne i w parach. Nie zabrakło też swobodnej ekspresji w rytm muzyki. Taniec wprowadził wszystkich w radosny nastrój i dobre samopoczucie. Zajęcia taneczne koordynowane były przez: Beatę Jezierską, Martę Orkisz, Agnieszkę Glibowską, Annę Gołyską, Edytę Łatę i Renatę Warych.

Warto zaznaczyć, że w PSP w Ujeździe działają dwa zespoły wokalno-taneczne. Grupa Crazy Girls skupia uczennice klas starszych, natomiast „Fantazja” zrzesza dzieci młodsze. Obydwa zespoły swoimi wyjątkowymi repertuarami uświetniają wydarzenia szkolne. Reprezentują też szkołę podczas uroczystości gminnych oraz odnoszą sukcesy w konkursach na różnych szczeblach.

Grupa wokalno-taneczna Crazy Girls dziękuje burmistrzowi Miasta i Gminy Iwaniska – Markowi Stańkowi za ufundowanie pięknych strojów oraz możliwość rozwoju pasji i zainteresowań. Swoje podziękowania kieruje również w stronę wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Iwaniskach – Zofii Kowalskiej za wszelkie wsparcie i włożony trud na rzecz działalności zespołu.