Uroczystość zakończenia roku szkolnego w PSP w Iwaniskach rozpoczęła się tradycyjnie – od odśpiewania hymnu państwowego oraz od spotkania Wójta Gminy Iwaniska – p. Marka Stańka, Dyrekcji szkoły – p. Anny Michalskiej – Kapsiak i p. Zdzisławy Radzimowskiej, oraz p. Zofii Kokosy – Przewodniczącej Komisji Oświaty z absolwentami szkoły.

Podczas uroczystości ósmoklasiści otrzymali nagrody książkowe za reprezentowanie placówki w zespole Dworzanie, które ufundował p. Marek Staniek oraz nagrody za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce a także 100% frekwencję ufundowane przez Radę Rodziców.

Następnie głos zabrała p. dyrektor Anna Michalska – Kapsiak, życząc absolwentom sukcesów w dalszej edukacji oraz miłych i bezpiecznych wakacji. Do życzeń dołączył również p. Marek Staniek – Wójt Gminy Iwaniska. Pan wójt życzył uczniom dostania się do wymarzonej szkoły, zdrowia i tego, by kolejny rok szkolny mógł rozpocząć się w normalnym trybie. 

Z kolei pani dyrektor  w imieniu Dyrekcji szkoły, Rady Rodziców, nauczycieli oraz uczniów podziękowała Wójtowi Gminy Iwaniska, panu Markowi Stańkowi za nieustanne wspieranie placówki w realizacji jej zadań edukacyjno – wychowawczych w tak trudnym dla wszystkich momencie. Po zakończeniu części oficjalnej wychowawcy – p. Anna Gołyska i p. Artur Swiderski wręczyli wychowankom świadectwa ukończenia szkoły. O kończących szkołę kolegach nie zapomnieli siódmoklasiści – na pożegnanie wręczyli im słodki upominek.

Uczniowie pozostałych klas odebrali świadectwa promocyjne o wyznaczonych godzinach. Do szkoły wchodzili pojedynczo, byli kierowani do wyznaczonych sal, budynek opuszczali wskazanym wyjściem ewakuacyjnym.

Dyrekcja szkoły, nauczyciele – wychowawcy , obsługa zadbali o to, by uroczystość zakończenia roku przebiegała  zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego, była w miarę tradycyjna, ale nade wszystko bezpieczna.