W sobotę, 18 czerwca 2022 r. w miejscowości Stobiec przy udziale władz samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych i mieszkańców Miasta i Gminy Iwaniska odbyło się uroczyste poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobcu.

Uroczystość rozpoczął  Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek witając przybyłych gości. Następnie została odprawiona uroczysta msza w intencji strażaków i mieszkańców miejscowości Stobiec, której przewodniczył proboszcz parafii w Iwaniskach ks. kan. Leszek Zajezierski. Po zakończonej mszy Burmistrz przekazał słowa uznania posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca, a także serdeczne życzenia, aby nowy wóz strażacki służył mieszkańcom Stobca i okolicznym miejscowościom. Burmistrz podziękował również posłowi, za zaangażowanie oraz wsparcie Iwanisk w różne przedsięwzięcia, a także pomoc w pozyskiwaniu funduszy na rozwój gminy. W imieniu senatora Jarosława Rusieckiego zabrał głos Radny Rady Miejskiej Piotr Woźniak, czytając jego list skierowany do Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobcu z okazji tejże uroczystości.

Po części oficjalnej wystąpiły dzieci z PSP w Iwaniskach i PSP w Ujeździe przygotowane przez pana Sebastiana Krakowiaka, uczennica z PSP w Mydłowie przygotowana przez panią Mirosławę Tutak oraz zespół Dworzanie na czele z opiekunem Elżbietą Dziamą. Tego dnia na najmłodszych mieszkańców miejscowości Stobiec czekało wiele atrakcji: malowanie twarzy, modelowanie długich balonów, bańki mydlane, a także uwielbiana przez dzieci maskotka Chase. Gry i zabawy poprowadziła Sekretarz Miasta i Gminy Iwaniska Wiesława Słowik wraz z pracownikami Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach. Na wszystkich uczestników uroczystości czekały przekąski: frytki, wata cukrowa, gofry, popcorn, o które zadbał Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek, a które przygotowały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Iwaniskach.

Zaszczycili swoją obecnością Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Opatowie młodszy brygadier Sylwester Kochanowicz, Komendant Powiatowej Policji w Opatowie nadkomisarz Wojciech Szymczak,  były Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Opatowie starszy brygadier Józef Kędziora, Prezes Zarządu Gminnego OSP w Iwaniskach Adam Sajda, Komendant Gminnego OSP Waldemar Pietrzyk, Radni Rady Miejskiej w Iwaniskach na czele z Wiceprzewodniczącą Zofią Kowalską,  Sekretarz Miasta i Gminy Iwaniska Wiesława Słowik, proboszcz Parafii w Iwaniskach ks. kan. Leszek Zajezierski, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Gołyska, Dyrektor PSP w Iwaniskach Anna Michalska-Kapsiak, Wicedyrektor PSP w Iwaniskach Zdzisława Radzimowska, Wicedyrektor PSP w Iwaniskach Beata Sadaj, Dyrektor PSP w Ujeździe Marcin Urbański, Dyrektor PSP w Mydłowie Grażyna Krakowiak, Dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe Elżbieta Charymska, Druhowie OSP Stobiec na czele z Prezesem Marianem Stańkiem, Sołtys miejscowości Stobiec Zdzisław Polański, Druhowie z OSP Iwaniska,  Druhowie z OSP Mydłów, Druhowie z OSP Łopatno, Druhowie z OSP Ujazd,  Druhowie z OSP Kamieniec.

Współorganizatorami uroczystości była Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach, Koło Gospodyń Wiejskich w Stobcu, Koło Gospodyń Wiejskich w Iwaniskach.