Pozyskana przez Gminę Iwaniska dotacja w kwocie 75 tysięcy złotych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej została przeznaczona na wyposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe.

Zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z biologii, chemii, fizyki i geografii. Najnowszej generacji środki dydaktyczne usprawniają proces nauczania i uczenia się, a co za tym idzie wpływają na uzyskanie lepszych wyników. Przy ich użyciu uczniowie uczą się stawiania problemów doświadczalnych i ich rozwiązywania oraz wnioskowania. Na lekcjach mają okazję przeprowadzać szereg doświadczeń, pokazów, pomiarów i obserwacji, a poprzez to realizować założenia nowoczesnej edukacji.
Cieszę się, że szkoła w Ujeździe się rozwija i zapewnia edukację na bardzo wysokim poziomie.Nowoczesny sprzęt sprawi, że będzie ona jeszcze bardziej atrakcyjna dla uczniów, mówi wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek.

Środki finansowe zostały przeznaczone na doposażenie sal: biologiczno-chemicznej i fizyczno-geograficznej w pomoce, które pozwalają uczniom zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, zainspirować, rozbudzić ciekawość, rozwiązać problem i pokazać naukę w różnych perspektywach.Zarówno uczniowie jak i nauczyciele mogą już korzystać z profesjonalnych pomocy dydaktycznych. Są to między innymi: monitor interaktywny, projektory, szafy do przechowywania substancji chemicznych, stół laboratoryjny, moduły i zestawy doświadczalne, mapy ścienne, globusy, kompasy, termometry, preparaty biologiczne, mikroskopy, plansze demonstracyjne, ława optyczna, zestawy demonstracyjne, wagi, próbówki, globusy, modele chemiczne i biologiczne, czy też gry edukacyjne.

Dzięki staraniom wójta Gminy Iwaniska – Marka Stańka do Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe trafiły pomoce, które pozwalają efektywnie wspierać indywidualny rozwój uczniów i umożliwiają pełną realizację zadań edukacyjnych, mówi Marcin Urbański – dyrektor PSP w Ujeździe.