Przez cały rok uczniowie Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe uczą się systematycznego oszczędzania poprzez udział w różnorodnych przedsięwzięciach związanych z finansami i bankowością.

W październiku i listopadzie 2022 roku w szkole odbyło się wiele ciekawych działań ukierunkowanych na promowanie idei oszczędzania wśród młodzieży i dzieci już od najmłodszych lat. Głównym ich celem było ukazanie korzyści płynących z odkładania pieniędzy na książeczkach. Uczniowie brali udział w konkurach SKO, w ramach których między innymi wykonali polsko-angielskie słowniczki obrazkowe dotyczące tematyki finansów i oszczędzania, czy też zaprojektowali własne pomysłowe książeczki. Zwycięzcy zostali nagrodzeni i otrzymali nagrody z rąk dyrektora szkoły – Marcina Urbańskiego. Podsumowano także ranking systematycznego oszczędzania. „Mistrzowi oszczędzania” - Oliwii Hamerze oraz „Najbardziej oszczędnej klasie” -  klasie II również wręczono nagrody. Oprócz zaprezentowania talentów artystycznych uczniowie mogli też rozwijać kreatywność i logiczne myślenie rozwiązując krzyżówki, zagadki, tworząc rebusy, wymyślając hasła o oszczędzaniu. Wiedzę z zakresu bankowości poszerzali oglądając prezentacje multimedialne o historii pieniądza, finansach, podatkach obchodząc w ten sposób Światowy Dzień Oszczędzania.