W piątek 26 maja 2023 roku w Kościele Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach odbył się koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe.

Występ artystyczny przygotowany przez uczniów z Ujazdu składał się z pięknych pieśni oraz wzruszających teksów i był podziękowaniem dla wszystkich mam, które młodzi wykonawcy zawierzyli Maryi. Repertuar obejmował wiersze literackie i utwory muzyczne nawiązujące do obchodzonego święta.

Po koncercie ks. Patryk Gładkowski podziękował młodzieży z Ujazdu, im rodzicom i wszystkim zebranym za obecność oraz złożył życzenia dla mam.

Koncert z okazji Dnia Matki to piękna inicjatywa, a zarazem najlepsze życzenia i podziękowania dla mam. Uczniowie wyśpiewali je na scenie wyrażając miłość i wdzięczność wobec swoich kochanych mam. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowania oraz rodzicom za wsparcie. Wszystkim mamom życzę, by troska, cierpliwość i poświecenie wpisane w codzienność wychowywania dzieci były źródłem satysfakcji i radości, mówi dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe – Marcin Urbański.