W styczniu 2024 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe w ramach doradztwa zawodowego odbyły się ciekawe warsztaty dotyczące predyspozycji zawodowych, podczas których uczniowie mogli poznać specyfikę pracy psychologa transportu i medycyny pracy oraz mieli szansę uczestniczyć w badaniu sprawności psychofizycznej obejmującej pomiar czasów reakcji złożonej, ocenę koordynacji wzrokowo - ruchowej oraz badaniu procesów poznawczych takich jak koncentracja, podzielność oraz przerzutność uwagi.

Badania i pomiary wykonane podczas zajęć umożliwiły uczniom klasy VII ocenienie własnych predyspozycji i możliwości do wykonywania zawodów takich jak:kierowca zawodowy, kierowca pojazdów uprzywilejowanych i służbowych, instruktor i egzaminator nauki jazdy, operator maszyn i urządzeń, osoba wykonująca pracę na wysokości, motorniczy tramwaju, operator dźwigu, koparki, wózków widłowych, ciężkich maszyn drogowych, kandydaci na strażników miejskich.

Dzięki przeprowadzonym warsztatom uczniowie poznali także etapy, rekrutacji do zawodów wymagających szczególnej sprawności psychoruchowej. Młodzież chętnie, z zaangażowaniem i dużą ciekawością uczestniczyła w próbach i badaniach poznając swoje mocne strony oraz zdobywając nowe doświadczenia. Był to czas praktycznego poznawania  zawodów i własnych możliwości.

Te niezwykle interesujące zajęcia zostały zorganizowane przez szkolnego doradcę zawodowego – Katarzynę Janus we współpracy z psychologiem szkolnym Małgorzatą Kapica–Szczekocką.