27 listopada 2019 roku w Szkolna Kasa Oszczędności działająca w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe zorganizowała uroczystość promującą ideę systematycznego oszczędzania pod hasłem: „Oszczędzamy w SKO przez cały rok”.

Wzięli w niej udział: dyrektor Banku Spółdzielczego w Staszowie/Oddział w Iwaniskach – Edmund Szymański, przewodnicząca Rady Rodziców – Aneta Chłodnicka, dyrektor szkoły – Marcin Urbański, nauczyciele oraz uczniowie.

Podczas akademii członkowie SKO przedstawili scenki dotyczące gospodarności zachęcając wszystkich do wpłacania na książeczki, a także przygotowali koncert piosenek propagujących oszczędzanie.

Po występie dyrektor Banku Spółdzielczego w Staszowie/Oddział w Iwaniskach – Edmund Szymański wręczył pierwszoklasistom z Ujazdu pierwsze książeczki SKO i upominki z logiem banku zachęcające do oszczędzania.

Tego dnia odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu SKO: „Październik – miesiącem oszczędzania”. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody z rąk dyrektora Banku Spółdzielczego w Staszowie/Oddział w Iwaniskach – Edmunda Szymańskiego, przewodniczącej Rady Rodziców – Anety Chłodnickiej i dyrektora PSP w Ujeździe Marcina Urbańskiego, którzy pogratulowali pomysłów oraz licznych wpłat zgromadzonych na książeczkach oszczędnościowych.

Szkolna Kasa Oszczędności z Ujazdu już po raz kolejny zachęca wszystkich uczniów do mobilizacji w oszczędzaniu pieniędzy poprzez szereg inicjatyw w zakresie bankowości i finansów – mówi dyrektor Marcin Urbański.