W lutym i marcu  2021 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe przeprowadzony został cykl działań mających na celu uczenie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez kształtowanie właściwych postaw wobec praw autorskich, ochrony wizerunku i danych osobowych.

Przedsięwzięcie rozpoczęły warsztaty przeprowadzone przez dzielnicowego Gminy Iwaniska asp. szt. – Radosława Krakowiaka. Policjant przypomniał podstawowe zasady netykiety i przestrzegał przed zagrożeniami wynikającymi z nierozsądnego użytkowania Internetu. Poinformował także o konsekwencjach wykorzystania przestrzeni wirtualnej do działań niezgodnych z prawem. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest hejt, jakie są jego przyczyny i konsekwencje.

Cała społeczność szkolna z angażowaniem brała udział w tej inicjatywie. Na szkolnych korytarzach można było spotkać uczniów z klas II – III przebranych za przedstawicieli zarówno „jasnej” jak i „ciemnej” strony Internetu. Dzieci z oddziałów przedszkolnych wykonywały prace plastyczno-techniczne dotyczące bezpiecznego korzystania z sieci,wykorzystując do tego zużyty sprzęt komputerowy, płyty CD/DVD, klawiatury, myszki itp.Klasa I wzięła udział w konkursie na wykonanie przestrzennego modelu wirusa komputerowego. Uczniowie wykazali się niezwykłą wyobraźnią stosując różnorodne techniki podczas wykonywania prac. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez dyrektora szkoły – Marcina Urbańskiego.

Klasy IV – VIII pracowały nad wizerunkiem„Strażnika Internetu” oraz tworzyły przewodniki po bezpiecznym Internecie w programie Scratch. Działania w klasach starszych odbywały się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wszystkie realizowane działania przyczyniły się do bezpiecznego, odpowiedzialnego i kulturalnego korzystania z sieci, zarówno  małych, jak i większych użytkowników.