Szkolna Kasa Oszczędności z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe organizuje wiele działań promujących ideę i nawyk systematycznego oszczędzania na książeczkach.

Uczniowie należący do organizacji  biorą udział w licznych akcjach,  konkursach, działaniach na rzecz środowiska lokalnego, akcjach charytatywnych oraz projektach edukacyjnych, których głównym celem jest wyrobienie nawyków właściwego gospodarowania pieniędzmi.

W październiku i listopadzie 2020 roku Szkolna Kasa Oszczędności realizowała projekt edukacyjny „Oszczędzam, bo marzę o…”, w ramach którego przeprowadzone zostały różnorodne konkursy, quizy i zadania o tematyce oszczędzania. Punktem kulminacyjnym działań był „Dzień Oszczędzania” pod hasłem: „Przez cały rok oszczędzamy w SKO”. Tego dnia w poczet członków organizacji zostali przyjęci nowi uczniowie. Pierwszoklasiści otrzymali swoje pierwsze książeczki oraz gadżety bankowe przekazane przez dyrektora Banku Spółdzielczego w Staszowie/Oddział w Iwaniskach – Edmunda Szymańskiego. Rozstrzygnięto także konkurs na projekt własnego pieniądza. Zwycięzcy otrzymali dyplomy, atrakcyjne nagrody oraz gratulacje z rąk dyrektora szkoły – Marcina Urbańskiego. Nagrodzone osoby to uczennice klasy pierwszej: Martyna Ścibisz  - I miejsce, Magdalena Pierścińska – II miejsce, Anna Bednarczyk – III miejsce.

Oszczędzanie w SKO kształtuje nawyki odkładania pieniędzy i uświadamia dzieciom, że każda, nawet najmniejsza odłożona kwota przyniesie zyski w przyszłości, czy to na kupienie sobie wymarzonej rzeczy, na wycieczkę, czy też inne wydatki. SKO ze szkoły w Ujeździe prowadzi prężną i widoczną działalność, a także aktywnie współpracuje z bankiem. Miło obserwować rozwój tej organizacji i ciekawe przedsięwzięcia prowadzone w szkole w celu zachęcania do oszczędzania, mówi dyrektor - Edmund Szymański.

Szkolna Kasa Oszczędności działająca w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe intensywnie propaguje ideę oszczędzania, czego dowodem są wysokie kwoty na książeczkach uczniów. Dziękuję dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Staszowie/Oddział w Iwaniskach – Edmundowi Szymańskiemu za przekazane nagrody oraz wspieranie działalności naszego SKO, mówi dyrektor PSP w Ujeździe – Marcin Urbański.