Uczniowie klas trzecich z Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach przystąpili do ogólnopolskiego projektu pt: „Umiem Pływać”, w ramach którego będą mieli okazję szkolić umiejętności pływania na krytej pływalni w Baćkowicach. Projekt był możliwy dzięki zawartemu porozumieniu między Burmistrzem Miasta i Gminy w Iwaniskach Panem Markiem Stańkiem, a Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Kielcach. Zajęcia trwać będą od 1 września do 30 listopada 2023r.

W programie biorą udział 2 grupy po 15 uczniów, oraz 8 uczniów z listy rezerwowej. Projekt obejmuje 20 godzin nauki pływania. Każda grupa ma zajęcia raz w tygodniu przez 90 minut. Udział  w projekcie jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich dzieci, a naukę prowadzą wykwalifikowani instruktorzy. Opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy klas: Alina Malinowska i Sylwia Bienięnda. Bezpłatny transport dzieci na basen zapewnił Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska. Pomocy w organizacji zajęć udzieliła dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach: pani Anna Michalska - Kapsiak oraz wicedyrektor pani Jolanta Andzel. 

Po ukończeniu projektu dzieci nabędą podstawowe umiejętności pływania i otrzymają certyfikaty uczestnictwa w programie. Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływackich, jak też możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpływa także na zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Ćwiczenia w wodzie i pływanie to również jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy.

Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach i z niecierpliwością czekają na kolejny wyjazd.