W drugim semestrze roku szkolnego 2023/2024 przedszkolaki uczestniczyły w etapie wiosennym projektu: „Zdrowo jem, więcej wiem’’, organizowanym pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser – Dudy.

 Koordynatorem realizowanych zadań w oddziale przedszkolnym w Mydłowie czasie trwania projektu była pani Anna Majsak – nauczyciel wychowania przedszkolnego. Dzieci miały do wykonania 6 zadań. Ich szczegółowy opis znajduje się poniżej.

  • Zajęcia: Smacznie - zdrowo - kolorowo

W Sali przedszkolnej wykonana została wystawka z owoców i warzyw. Następnie dzieci oglądały je, dotykały i liczyły. Uczyły się rozpoznawać owoce i warzywa. Odbył się także konkurs smaku: „Czy wiesz co jesz''? Każda grupa wylosowała swojego asystenta. Dzieci na talerzykach miały podane cztery jednakowe kawałki warzyw i owoców, które smakowały i odgadnięte nazwy przekazywały asystentowi na ucho. Później przeprowadzono rozmowę z dziećmi na temat: Dlaczego warto jeść owoce i warzywa? Podane przez dzieci pomysły zostały spisane na kartce. Nauczycielka przedstawiła dzieciom planszę z witaminami i omówiła ich wartość dla organizmu człowieka. Dzieci podczas wykonywania kolejnego zadania musiały podzielić warzywa i owoce na pięć grup kolorystycznych, wysłuchały również piosenki „Witaminki”. Każda grupa wymyślała własne ruchy usłyszanej melodii. Podsumowaniem tej części scenariusza było wypełnienie karty pracy, w której dzieci umieszczały na kole podzielonym na pięć części nazwy posiłków. Na koniec tygodnia wyłoniono króla i królową warzyw i owoców. Nauczycielka wręczyła dzieciom korony.

  • Konkurs: Teatrzyk warzyw i owoców

Zespół dzieci przygotował teatrzyk owocowo – warzywny na temat zalet jedzenia warzyw i owoców oraz zapraszał do ich jedzenia. Wszyscy byli zadowoleni, że mogli uczestniczyć w takiej formie przedstawienia. 

  • Lekcja: Woda na zdrowie!

Dzieci bawiły się w burzę mózgów - kończyły zdanie rozpoczęte przez nauczycielkę - Woda kojarzy mi się z … . W czasie wykonywania doświadczenia badały jak zachowują się rośliny umieszczone w trzech warunkach życiowych: w szklance z czystą wodą, bez wody i w wodzie z proszkiem do prania. W drugim doświadczeniu poszukiwały wody w różnych produktach: cytrynie, pomidorze, jabłku. Przedszkolaki chuchały również na swoje dłonie, dzięki czemu mogły stwierdzić, że w człowieku też jest woda. Uczestniczyły w zabawie edukacyjnej: „Ile jest w nas wody”? Otrzymały kartki z narysowanymi konturami niemowlaka, dziecka, osoby dorosłej i osoby starszej na których miały za zadanie zamalować ile wody występuje w tych organizmach. Następnie porównywały swoje rysunki z planszą i kolorem zaznaczały prawidłowy poziom wody. Następnym punktem zabawy była pogadanka, podczas której mogły wypowiedzieć się skąd się bierze woda w organizmie. W zabawie ruchowej: „Woda jak lustro” w parach naśladowały czynności wykonywane przez kolegę. Ponadto wysłuchały opowiadania czytanego przez nauczycielkę: „Choroba żaby Matyldy’’ i „Zając”. Po przeczytaniu opowiadania odpowiadały na pytania do wysłuchanego tekstu. Na koniec zajęć starały się znaleźć jak najwięcej argumentów, że picie wody jest konieczne dla naszego zdrowia. Nauczycielka trzymała w ręku butelkę z wodą i przekazywała ją dzieciom oraz prosiła o dokończenie zdań związanych z zaletami picia wody.

  • Konkurs: Zaprojektuj Wodolubka

Zadaniem było zaprojektowanie przez dzieci postaci Wodolubka, który będzie przypominał wszystkim dzieciom o konieczności picia wody. Przedszkolaki indywidualnie narysowały i namalowały Wodolubka na kartce formatu A4. Najlepsza praca została wybrana w drodze głosowania.

  • Forum zdrowia dla rodziców: Jak przekonać dziecko do jedzenia warzyw?

Nauczycielka przeprowadziła krótką prelekcję dla rodziców oraz wydrukowała i przekazała im materiały edukacyjne.

  • Dzielimy się wiedzą: owoce, warzywa i woda

Dzieci pogłębiały i zdobywały nową wiedzę o owocach i warzywach. Dowiedziały się jak ważna jest rola wody w organizmie człowieka. Przedszkolaki aktywnie pracowały tworząc plakaty i rysunki.

Osiągnięcia dzieci nauczycielka zaprezentowała innym uczniom oraz rodzicom na grupie FB stworzonej dla nich.