Dnia 25.03.2024r.  w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

Organizatorami konkursu eliminacji gminnych byli: Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek oraz Zarząd Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Iwaniskach. Współorganizatorami konkursu byli: Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe oraz Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach.

W konkursie wzięło udział 12 uczestników z trzech szkól terenu Gminy Iwaniska:

6 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowe w Iwaniskach w tym 2 uczniów w młodszej grupie wiekowej, 2 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie w młodszej grupie wiekowej oraz 4 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe: 3 uczestników w młodszej grupie wiekowej

Do etapu powiatowego zakwalifikowali się:

-w młodszej grupie wiekowej: Ksawery Gawron uczeń klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach  i Martyna Ścibisz uczennica klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe

- w starszej grupie wiekowej : Michał Górczyński uczeń klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach i Julia Masternak uczennica klasy VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe.

W komisji konkursowej zasiedli: młodszy kapitan Artur Mazurek- przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie, Adam Sajda- Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Iwaniskach oraz Małgorzata Gołyska z ramienia Urzędu Miasta i Gminy w Iwaniskach.Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą czego serdecznie im gratulujemy. Musieli rozwiązać test składający się z 30 niezwykle trudnych pytań.

Do części ustnej zakwalifikowano po trzech uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów po pierwszy etapie pisemnym. Każdy z uczestników Turnieju otrzymał cenne nagrody ufundowane przez Instytucję Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe oraz Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach, które wręczyli Burmistrz Miasta i Gminy w Iwaniskach Marek Staniek, Dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeżdzie Elżbieta Charymska oraz PrezesZarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Iwaniskach- Adam Sajda.

Życzymy naszym finalistom udanego startu w Turnieju Pożarniczym na etapie powiatowym. Trzymamy za Was kciuki!!